Policijska škola „Josip Jović“

Načelnik: Mario Bošnjak

Kontakt-tel. +385 1/ 2426 305 

E-mail:  odjel.za.policijsku.obuku@mup.hr

Policijska škola ''Josip Jović'' provodi temeljno obrazovanje za zanimanje policajac sukladno svom Statutu i propisima o srednjoškolskom obrazovanju. Program temeljnog obrazovanja za zanimanje policajac donosi ministar uz suglasnost ministra znanosti, obrazovanja i športa. Temeljnim policijskim obrazovanjem za zanimanje policajac smatra se redovito srednjoškolsko obrazovanje kroz 3. i 4. razred Policijske škole, srednjoškolsko obrazovanje odraslih za zanimanje policajac te temeljni policijski tečaj. Obrazovanje se provodi u skladu s potrebama Ravnateljstva policije, općim propisima iz područja obrazovanja i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona.

* 50 godina obrazovanja
* tradicija obrazovanja od 1972. godine.