Policijska akademija Zagreb od 6. veljače 2017. godine je partnerska akademija Frontex-a (europske agencije za graničnu i obalnu stražu).

Koordinatorica aktivnosti: Mirjana Abramović
Kontakt-tel.: +385 1/2426 303
E-mail: miabramovic@mup.hr

Služba za razvoj policijskog obrazovanja i nakladničko-knjižničnu djelatnost, među ostalim, ulaže u međunarodnu suradnju, odnosno aktivnosti u sklopu suradnje s Frontexom (Agencijom za europsku graničnu i obalnu stražu). Ta je suradnja započela 2015. godine, a formalizirana je 6. veljače 2017. godine, kad je Policijska akademija Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske postala Partnerska akademija Frontexa.

Partnerski ugovor o suradnji očituje se u razmjeni dobre policijske prakse zemalja članica, provođenju tečajeva, pripremnih obuka policijskih službenika za sudjelovanje u međunarodnim operativnim akcijama Frontexa s ciljem suzbijanja nezakonitih migracija i zaštite vanjske granice Europske unije.

Frontex pruža dodatnu tehničku i financijsku podršku državama članicama EU-a suočenima s ozbiljnim migracijskim pritiskom, a Policijska akademija kao ravnopravan partner Frontexa odgovorna je za pripremu, organizaciju i provedbu predmetnih međunarodnih obuka. Dosad je uz punu financijsku potporu Frontexa kupljena razna tehnička, informatička i telekomunikacijska oprema za sve obuke policijskih službenika na Policijskoj akademiji i u svim obučnim i uslužnim centrima Ministarstva, koja ostaje u trajnom vlasništvu MUP-a. Trenutačno se oprema prioritetno raspoređuje na korištenje policijskim upravama pogođenima migracijskom krizom te Policijska akademija postaje ravnopravan partner i potpora u rješavanju ovog problema.

Policijska akademija trenutačno je vodeća akademija po broju aktivnosti i uspješnim rezultatima provedenih i organiziranih obuka, tečajeva i seminara. Dosad su kroz suradnju Frontexa i Policijske akademije različite vrste obuka prošla 623 policijska službenika država članica EU-a. Obuke je provodilo 72 Frontexovih trenera i vanjskih suradnika.


FRONTEX Dog Handlers Training 2019

Frontexova radionica za vodiče službenih pasa za detekciju eksploziva ožujak 2019

Thematic Courses for Dog Trainers
Obuka policijskih službenika vodiča pasa

Cilj je obuke povećati operativne sposobnosti vodiča službenih pasa država članica prije sudjelovanja u zajedničkim Frontexovim operacijama.
Obuka se provodi u dvije faze. Prva faza jest faza učenja na daljinu koju sudionici moraju uspješno završiti kako bi mogli pristupiti drugoj, kontaktnoj fazi. Druga se faza sastoji od predavanja i praktičnih vježbi vodiča i službenih pasa.
Povodom završetka obuke održava se i završna vježba svih vodiča sa službenim psima, kojom se prezentira poslušnost službenih pasa po IPO standardima, poslušnost po Frontexovim standardima, pregled prtljage, pregled nogometnog igrališta i pregled vozila na graničnom prijelazu.

FRONTEX Land Border Surveillance 2019

European Border and Coast Guard Team – Land Border Surveillance Officer Training

Obuka policijskih službenika granične policije i priprema za sudjelovanje u međunarodnim operativnim akcijama

Ministarstvo unutarnjih poslova RH uključeno je u provedbu spomenutog projekta od travnja 2014. godine kroz aktivnosti u okviru radne skupine koju čine predstavnici država članica iz Njemačke, Estonije, Poljske, Rumunjske, Španjolske, Nizozemske, Finske i Hrvatske. Ovaj je projekt još jedan korak prema modernizaciji i unaprjeđenju obrazovanja i obuke te podizanju profesionalizma policijskih službenika granične policije zemalja članica EU-a.

Projektom se nastoji stvoriti jedinstveni način obuke u svim zemljama članicama uz razumijevanje raznolikosti u multikulturalnom treningu/obuci/radnom okruženju. Pritom je važno uskladiti ponašanja i postupanja unutar zemalja članica u skladu sa zakonodavstvom te temeljem različitih postupanja i ponašanja prilikom izvršavanja zadanih zadaća doći do zajedničkog cilja, usvojenog i ujednačenog. Posebna je pozornost usmjerena na promicanje interkulturalnih sadržaja i vrednota, čime se omogućava osvješćivanje polaznika obuke o važnosti stvaranja interkulturalnih kompetencija koje su nužne za interakciju, odnosno sudjelovanje policijskih službenika u provedbi zajedničkih operativnih akcija (Frontex Joint Operations).

Krajnji je cilj ovog projekta edukacija policijskih službenika u državama članicama te njihova priprema za sudjelovanje u međunarodnim operativnim akcijama, posebice onima koje provodi Frontex. Isto tako, radna skupina ovog projekta radi na izradi ujednačenog priručnika za obuku granične policije zemalja članica EU-a, vezano za nadzor kopnene granice.

FRONTEX Support Officers Training 2019

FRONTEX Support Officers Training, ožujak 2019 Valbandon

European Border and Coast Guard Team – Frontex Support Officer (FSO) Training Obuka policijskih službenika za potporu Frontexu

Riječ je o osposobljavanju službenika za pružanje pomoći Frontexu u implementaciji operativnih aktivnosti. FSO je službeni predstavnik nadležnoga nacionalnog tijela zemlje članice koji pomaže Frontexu u učinkovitom provođenju operativnih aktivnosti tijekom zajedničkih operacija, a što je cilj i ove petodnevne obuke u kojoj sudjeluju treneri iz država članica Europske unije i predstavnici Frontexove Jedinice za obuku.
Cilj je obuka ojačati zajedništvo i osjećaj pripadnosti kulturi europske i granične obalne straže kao setu zajedničkih standarda, vrijednosti i dobre prakse u području osposobljavanja i treninga granične i obalne straže, s ciljem zaštite izbjeglica i ranjivih skupina migranata, kao i suzbijanja predmetne problematike.