Služba za koordinaciju istraživanja i nove tehnologije

Voditeljica: Iva Balgač

Kontakt-tel: +385 1/2426 307

E-mail: szkint@mup.hr

Služba za koordinaciju istraživanja i nove tehnologije prati, priprema i provodi natječaje i ponude za provođenje znanstveno istraživačkih projekata u području novih tehnologija. 

Priprema materijale za natječaje, izrađuje dokumente za provedbu tih projekata te  sudjeluje u njihovoj realizaciji.
Izrađuje izviješća o provedbi projekata i sudjeluje u koordinaciji stručnih i znanstvenih istraživanja. 
Služba brine o prijenosu stručnih i znanstvenih spoznaja u policijsku praksu te objavljuje rezultate znanstvenih istraživanja u cilju unaprjeđenja i modernizacije radnih procesa Ministarstva.

Razvija nove tehnologije i inovacije čija implementacija doprinosi razvoju vještina policijskih službenika te  surađuje s ustrojstvenim jedinicama Ravnateljstva policije i Ministarstva te ustanovama, tijelima ili pojedincima koji se bave istom strukom u zemlji ili inozemstvu.