e-obrazovanje Policijske akademije

Sustav e-obrazovanja suvremen je model edukacije koji prati promjene u visoko-tehnološkom svijetu i odgovara na zahtjeve novih generacija predavača i studenata/polaznika. 

Prednosti sustava https://e-obrazovanje.fkz.hr/

Ovakvim načinom obrazovanja student/polaznik ima mogućnost aktivnijeg sudjelovanja u procesu učenja, veću dostupnost informacijama o kolegiju/predmetu/tečaju i nastavnim materijalima samog kolegija/predmeta/tečaja.

Povećava se i komunikacija između nastavnika i studenta putem e-pošte, foruma (organiziran vam je  često i po danima) i aktivnosti Chat. Studenti/polaznici mogu i međusobno više komunicirati te lakše izmjenjivati informacije. Student/polaznik može bolje savladati nastavni materijal i pripremiti se za ispit.

Nastavni materijali dostupni su u bilo koje vrijeme, s bilo koje lokacije, kao i rezultati ispita, seminara, tečaja i/ili specifičnog zadatka. Koristeći programsko rješenje Moodle (koji koristimo i za naše e-obrazovanje) studenti/polaznici imaju veću kontrolu nad procesom svog obrazovanja. 

Na Policijskoj akademiji sustav e-obrazovanja usmjeren je razvoju policijskog obrazovanja i stručnom usavršavanju kao prioritetnim ciljevima i jedna je od mjera koju provodi Ministarstvo unutarnjih poslova, odnosno Policijska akademija.