Služba za razvoj policijskog obrazovanja i nakladničko-knjižničnu djelatnost

Voditeljica Službe: Ivana Herceg

Kontakt-tel.: +385 1/2426 303
E-mail: sluzba.rpo-nkd@mup.hr

Služba za razvoj policijskog obrazovanja i nakladničko-knjižničnu djelatnost svojim savjetovanjima, pedagoškom potporom, evaluacijskim istraživanjima, razvojem i provedbom online obrazovanja (https://e-obrazovanje.fkz.hrte organizacijom i unaprjeđenjem programa obuke na nacionalnoj i međunarodnoj razini daje važan doprinos policijskom obrazovanju.

Rad Službe obuhvaća:

Sustav e-obrazovanja suvremen je model edukacije koji prati promjene u visokotehnološkom svijetu i odgovara na zahtjeve novih generacija predavača i studenata/polaznika. Namijenjen je upravljanju obrazovnim sadržajem i najkorišteniji je takav alat za učenje online u svijetu, omogućujući i interaktivnu nastavu, virtualno organiziranje kolegija te online testiranje, uz pristup mnogim drugim modernim sadržajima obrazovanja.
  • pedagošku potporu 
Radi osiguravanja kvalitete strukovnoga policijskog obrazovanja i standardizacije obuke Služba istražuje indikatore kvalitete policijskog obrazovanja, osigurava pedagoško-instruktivni uvid u nastavu, prati i vrednuje obrazovna postignuća, stručno osposobljava nastavnike, instruktore i predavače te pruža savjetodavnu potporu. 

  • međunarodnu suradnju s Frontexom 

Policijska akademija MUP-a 2017. godine postala je Partnerska akademija Frontexa, a partnerski ugovor o suradnji očituje se u razmjeni dobre policijske prakse zemalja članica EU-a, provođenju tečaja i pripremnih obuka policijskih službenika za sudjelovanje u međunarodnim operativnim akcijama Frontexa.

  • knjižničnu djelatnost
Suvremena, kompjuterizirana knjižnica, u kojoj se ukupno čuva oko 95 000 knjiga, razvija se u svojevrsni referalni centar opremljen računalnom opremom, znanstvenom literaturom i periodikom na stranim jezicima. Kontinuirano se stvara digitalna baza cjelovitih specijalističkih radova, a odnedavno je dostupan i online katalog.

  • nakladničku djelatnost 
Nakladničkom djelatnošću nastoje se zadovoljiti potrebe Ministarstva za stručnom i znanstvenom literaturom. Važan je dio nakladničke djelatnosti časopis Policija i sigurnost, koji je uvršten u bibliografske baze Ulrich's Periodicals Directory, Elektronische Zeitschriftenbibliothek/Electronic Journals Library te Web of Science Core Collection.

  •  psihološku podršku
Psihološku podršku pruža psiholog Službe u skladu s načelima psihološke znanosti i prakse pri prevenciji, suočavanju i prevladavanju poteškoća u osobnom i profesionalnom funkcioniranju. Psihološka pomoć obuhvaća psihološku dijagnostiku te individualni i grupni savjetodavni rad.