Služba za razvoj policijskog obrazovanja i nakladničko-knjižničnu djelatnost


Voditeljica Službe: Mirjana Abramović
Kontakt-tel.: +385 1/2426 303
E-mail: sluzba.rpo-nkd@mup.hr

Služba za razvoj policijskog obrazovanja i nakladničko-knjižničnu djelatnost svojim savjetovanjima, pedagoškom potporom, evaluacijskim istraživanjima, organizacijom i unaprjeđenjem programa obuke na nacionalnoj i međunarodnoj razini daje važan doprinos razvoju policijskog obrazovanja.

Unutar obrazovnog segmenta MUP-a, Služba je fokusirana na konkretan transfer znanja te neprestano ulaže u brži pristup informacijama te novim i modernim tehnologijama obrazovanja radi unaprjeđenja rada i ulaganja u sve oblike cjeloživotnog obrazovanja i profesionalnog razvoja policijskih službenika.

Rad Službe obuhvaća:

  • pedagošku potporu i e-učenje 
Radi osiguravanja kvalitete strukovnoga policijskog obrazovanja i standardizacije obuke Služba istražuje indikatore kvalitete policijskog obrazovanja, osigurava pedagoško-instruktivni uvid u nastavu, prati i vrednuje obrazovna postignuća, stručno osposobljava nastavnike, instruktore i predavače te pruža savjetodavnu potporu. Kao nov i moderan oblik obrazovanja, Služba je uvela i sustav učenja na daljinu Delta te ustanovila moderno opremljenu e-učionicu.

  • međunarodnu suradnju s Frontexom 

Policijska akademija MUP-a 2017. godine postala je Partnerska akademija Frontexa, a partnerski ugovor o suradnji očituje se u razmjeni dobre policijske prakse zemalja članica EU-a, provođenju tečaja i pripremnih obuka policijskih službenika za sudjelovanje u međunarodnim operativnim akcijama Frontexa.

  • knjižničnu djelatnost
Suvremena, kompjuterizirana knjižnica, u kojoj se ukupno čuva oko 95 000 knjiga, razvija se u svojevrsni referalni centar opremljen računalnom opremom, znanstvenom literaturom i periodikom na stranim jezicima. Kontinuirano se stvara digitalna baza cjelovitih specijalističkih radova, a odnedavno je dostupan i online katalog.

  • nakladničku djelatnost 
Nakladničkom djelatnošću nastoje se zadovoljiti potrebe Ministarstva za stručnom i znanstvenom literaturom. Važan je dio nakladničke djelatnosti časopis Policija i sigurnost, koji je uvršten u bibliografske baze Ulrich's Periodicals Directory, Elektronische Zeitschriftenbibliothek/Electronic Journals Library te Web of Science Core Collection.

  •  psihološku podršku
Psihološku podršku pruža psiholog Službe u skladu s načelima psihološke znanosti i prakse pri prevenciji, suočavanju i prevladavanju poteškoća u osobnom i profesionalnom funkcioniranju. Psihološka pomoć obuhvaća psihološku dijagnostiku te individualni i grupni savjetodavni rad.