Veleučilište kriminalistike i javne sigurnosti

Dekan: doc.dr.sc.Ante Orlović

tel.: +385 1/ 2426 359

E-mail: visoka.policijska.skola@mup.hr                

Veleučilište kriminalistike i javne sigurnosti jedna je od vodećih visokoškolskih ustanova za obrazovanje u znanstvenom polju sigurnosno-obrambenih znanosti u Republici Hrvatskoj.

Kriminalistika kao predmet obrazovanja i stručno-znanstvenog djelovanja Veleučilište kriminalistike i javne sigurnosti, čini ovu visokoškolsku ustanovu specifičnom i jedinstvenom u Hrvatskoj.

Od svog osnivanja 1971. godine Veleučilište kriminalistike i javne sigurnosti djeluje kao ustrojstvena jedinica Ministarstva unutarnjih poslova, koja organizira i provodi visokoškolsko obrazovanje, prije svega za potrebe policije, zainteresiranih djelatnika drugih tijela državne uprave, kao i studenata iz građanstva.

Od 2005. godine Veleučilište kriminalistike i javne sigurnosti izvodi studije usklađene s Bolonjskim sustavom visokoškolskog obrazovanja - stručni trogodišnji studij Kriminalistika, čijim se završetkom stječe 180 ECTS bodova, te diplomski specijalistički stručni studij Kriminalistika u trajanju od dvije godine, čijim se završetkom stječe 120 ECTS bodova.

Zadaća Veleučilište kriminalistike i javne sigurnosti je da osim obrazovnih ciljeva, znanstvenom metodologijom omogući pristup problemima i razradi rješenja u skladu sa suvremenim dostignućima.
Na Veleučilištu kriminalistike i javne sigurnosti djeluju tri stručne katedre:  Katedra za kriminalistiku i forenziku, Katedra za javnu sigurnost i Katedra primijenjenih znanosti.

Veleučilište kriminalistike i javne sigurnosti potpisalo je ugovor o suradnji s Agencijom Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (European Union Agency for Law Enforcement – CEPOL), članica je Udruge europskih visokih policijskih škola (Association of European Police Colleges - AEPC) te sudjeluje u Erasmus+, najvećem programu Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport. 


Nastavnik: Marinko Ađamić, Irena Andrašić, Andrea Anušić, Adam Babok, Damira Bajkovec, Petra Balanč, Kristina Banović, Danijela Baotić, Marko Barišić, Jozef Barlecaj, Elvir Bašić, Marta Bašić, Kristijan Baticeli, Mihael Benković, Martina Berger, Lucija Birkić, Danijel Bobaš, Dario Bobinac, Luka Borilović, Krunoslav Borovec, Nensi Bošnjak, Antonio Božanović, Marija Božić, Tin Brgles, Zoran Brkanović, Domagoj Brkljačić, Jelena Budimir, Mario Budimir, Elvir Bukva, Tomislav Bukvić, Dino Bulić, Saša Bunjevac, Josip Buovac, Frana Butković, Tomislav Čačić, Ivona Ceković, Sandro Cerovac, Antonio Cikač, Pavao Colić, Barbara Čondić, Jure Čović, Goran Crnić, Anđa Ćubić, Ante Ćudina, Josip Cujzek, Dragan Ćulibrk, Fran Ćurić, Mato Cvitić, Danijela Debeljak, Luka Del Vechio, Luko Delija, Mario Dražetić, Ana Marija Dunaj, Ivan Dušak, Marko Duspara, Gabrijela Đapić, Sara Fanton, Damir Ferić, Igor Filipović, Martina Fligić, Ana Francuz, Lorena Galeković, Gabrijela Gašparović, Jan Gatarić, Filip Ginoski, Karlo Gredičak, Tea Grgić, Alen Grivić, Luka Hodak, Klara Hunjek, Mario Igrec, Antonio Išek, Ivana Ivić, Mario Jakovčević, Darko Jurić, Marjan Jurić, Magdalena Jurković, Krešimir Kahanek, Marko Kalaica, Ivan Karamarko, Ivana Kasalo, Milan Katić, Dominik Katuša, Anica Klarić, Kristijan Kljajić, Krešimir Kolarić, Laura Kolenković, Kika Kovač, Andrija Kovačec, Srečko Kranjčec, Renato Krasović, Idora Križan, Denis Kropek, Barbara Krpan, Milan Kuhar, Matko Kujundžić-Lujan, Patricija Kumic, Domagoj Lesar, Lucija Lončarić, Matija Lunko, Andrija Magličić, Ante Maleš, Bernard Markanjevic, Ljiljana Markanović, Jure Marković, Nikola Martinčić, Antonio Martinić, Nela Marušić, Jan Matanović, Maja Mateljić, Nikola Mateljić, Nikola Matešić, Arijana Marija Matić, Franjo Matić, Kristina Matijević, Mirko Matun, Verica Meden, Mario Mihaljević, Ivica Miloš, Josipa Miškei, Tea Mišković, Karlo Mitrov, Ante Munivrana, Josip Nimac, Paula Novak, Nika Novak-Stanko, Viktorija Odeljan, Filip Pavin, Erika Perić, Mateja Perši, Mislav Petek, Danijela Petković, Renato Piskač, David Plečko, Ejla Plemeniti, Iva Popović, Monika Posenjak, Ivan Prgomet, Lucija Pušić, Toni Radić, Krešimir Ražov, Matea Rešetar, Josip Rončević, Oliver Rozić, Sara Rožić, Filip Rukavina, Petra Sabo, Monika Sadiković, Nikolina Šagi, Toni Salatović, Josip Šalinović, Ariana Šalković, Marija Saulan, Jure Selak, Ivana Šibenik, Filip Šitum, Martina Victoria Škarpa, Nikolina Smiljanić, Matea Tea Šoljić, Sara Špernjak, Tomislav Špoljarić, Nikola Štefanić, Anamarija Stolčić, Laura Strupar, Aleksandar Šubara, Lucija Sučić, Dubravka Švigir, Dora Tomčić, Luka Topalović, Marko Topolovčan, Luka Tulumović, David Udiković, Zvonimir Uršulin, Filip Verčević, Mario Vincetić, Polaznik Vježba, Erik Vlahović, Referada VPŠ, Marko Vranković, Antonio Vrdoljak, Nikola Vrhovec, Goran Vujić, Filip Vukić, Vanja Vuković, Ivan Vuljak, Luka Vurušić, Marko Zorić