Visoka policijska škola

 

Dekan: dr. sc. Krunoslav Borovec
Pomoćnik voditelja Visoke policijske škole za stručni studij: mr. sc. Davor Štrk, tel.: +385 1/2426 359; +385 1/2426 304
Pomoćnica voditelja Visoke policijske škole za istraživanje, razvoj i sveučilišni studij: dr. sc. Ruža Karlović, tel.: +385 1/2426 350; +385 1/2426 304
Tajnik: Dušan Milivojević, tel.: +385 1/2426 312

 

Visoka policijska škola ima 40-godišnju tradiciju visokoškolske izobrazbe u području kriminalistike i unutarnjih poslova. Visokoškolska je i znanstveno-istraživačka ustrojstvena jedinica Policijske akademije Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, a istodobno je i javno visoko učilište s dopusnicom Ministarstva znanosti i obrazovanja, što izdanim diplomama ovoga visokog učilišta daje pravo javnosti.

Potpisala je ugovor o suradnji s agencijom Europske unije za visoko policijsko obrazovanje (CEPOL – European Police College) i članica je Udruge europskih visokih policijskih škola (AEPC – Association of European Police Colleges).


Kriminalistička tehnika 2017/18

Okvirni sadržaj predmeta: Kriminalističko-tehničke metode: prirodnoznanstvene i tehničke egzaktne metode u utvrđivanju relevantnih činjenica za budući kazneni/prekršajni postupak. Kriminalistički tragovi, traseologija. Načelo nastajanja i vrste tragova. Kriminalističko-tehničke metode otkrivanja, osiguranja, fiksiranja izuzimanja i tumačenja tragova. Osiguranje identiteta i integriteta traga, značaj tragova u kriminalističkoj obradi i u sudskom postupku. Specifičnosti pojedinih vrsta tragova: tragovi papilarnih linija, biološki tragovi, mikrotragovi, tragovi tvari ( staklo, boje, zapaljive, eksplozivne i otrovne tvari, opojne droge), mehanoskopski tragovi, tragovi krivotvorenja isprava i rukopisa. Kriminalističko-tehničke metode i sredstva u istraživanju mjesta događaja, dokumentiranju i prikupljanju tragova (očevid). Metode ispitivanja tragova u laboratorijima. Vještačenja – mogućnosti i zahtjevi. Kriminalistička identifikacija osoba (daktiloskopija, analiza DNA, analiza glasa i dr.). Primjena računalne tehnologije u svrhu kriminalističko-tehničke analize.

Kriminalistička tehnika 2018/19

Okvirni sadržaj predmeta: Kriminalističko-tehničke metode: prirodnoznanstvene i tehničke egzaktne metode u utvrđivanju relevantnih činjenica za budući kazneni/prekršajni postupak. Kriminalistički tragovi, traseologija. Načelo nastajanja i vrste tragova. Kriminalističko-tehničke metode otkrivanja, osiguranja, fiksiranja izuzimanja i tumačenja tragova. Osiguranje identiteta i integriteta traga, značaj tragova u kriminalističkoj obradi i u sudskom postupku. Specifičnosti pojedinih vrsta tragova: tragovi papilarnih linija, biološki tragovi, mikrotragovi, tragovi tvari ( staklo, boje, zapaljive, eksplozivne i otrovne tvari, opojne droge), mehanoskopski tragovi, tragovi krivotvorenja isprava i rukopisa. Kriminalističko-tehničke metode i sredstva u istraživanju mjesta događaja, dokumentiranju i prikupljanju tragova (očevid). Metode ispitivanja tragova u laboratorijima. Vještačenja – mogućnosti i zahtjevi. Kriminalistička identifikacija osoba (daktiloskopija, analiza DNA, analiza glasa i dr.). Primjena računalne tehnologije u svrhu kriminalističko-tehničke analize.