Policijska škola „Josip Jović“

 

Voditeljica: mr. sc. Renata Odeljan
Kontakt-tel.: +385 1/2426 305
E-mail: policijska_skola@mup.hr

 

Policijska škola „Josip Jović“ provodi temeljno obrazovanje za zanimanje policajac sukladno sa svojim Statutom i propisima o srednjoškolskom obrazovanju. Program temeljnog obrazovanja za zanimanje policajac donosi ministar uz suglasnost ministra znanosti i obrazovanja.  Obrazovanje se provodi u skladu s potrebama Ravnateljstva policije, općim propisima iz područja obrazovanja i propisima donesenima na temelju Zakona o policiji.