Evaluacijski upitnik P19

Na e-kolegiju biti će provedena evaluacija obrazovanog procesa za polaznike P19

Nastavnik: Lidija Werhas