Služba za cjeloživotno obrazovanje i smještajno obučne centre Valbandon i Dramalj

Voditelj: Ilija Jakić 

Pomoćnik voditelja: Ivko Gavranić
Kontakt-tel.: +385 1/2426 430
E-mail: sluzba.za.strucno.usavrsavanje@mup.hr

e-mail: ssus.eobrazovanje@fkz.hr


Zadaće Službe  za cjeloživotno obrazovanje i smještajno obučne centre Valbandon i Dramalj su planiranje, programiranje, realizacija i pedagoški nadzor svih oblika specijalističke izobrazbe, stručnog usavršavanja i osposobljavanja u okviru MUP-a RH, kao i pojedini oblici osposobljavanja za vanjske korisnike (carinska služba, privatna zaštita, vojna policija, pravosudna policija, humanitarno razminiranje, prometni redari i dr.).

Organizacija i funkcioniranje Službe temelje se na tradiciji, a usklađeni su sa sustavom obrazovanja odraslih u Republici Hrvatskoj, odnosno sa postulatima cjeloživotnog učenja kao temeljnoj odrednici razvoja obrazovanja odraslih u svijetu. Organizacija je, u isto vrijeme, prilagođena i organizaciji MUP-a, odnosno Ravnateljstva policije koje je i glavni korisnik naših usluga.

U razvoju Službe pratimo i glavne tendencije razvoja sličnih odjela i centara u Europi i svijetu i prilagođavamo naš rad standardima vodećih europskih zemalja u organizaciji i kvaliteti.

U svom radu, stručnjaci Službe za cjeloživotno obrazovanje i smještajno obučne centre Valbandon i Dramalj su u stalnom kontaktu s praksom - kako sa upravama i odjelima u sjedištu Ministarstva i Ravnateljstva, tako i sa policijskim upravama, čime postižemo pravu svrhu svojeg rada, a to je kvalitetna i pravovremena reakcija na sve uočene obrazovne potrebe MUP-a.

Specijalistički tečaj za maloljetničku delinkvenciju i kriminalitet na štetu mladeži i obitelji - nositelj Sanja Mladenić

Okvirni sadržaj tečaja

Kriminološki, zakonodavni i kriminalistički aspekti maloljetničke delinkvencije, kaznenopravne zaštite djece i nasilja u obitelji, postupanje policije u predmetima maloljetničke delinkvencije, kaznenopravne zaštite djece i nasilja u obitelji i uloga nadležnih tijela i značaj međuresorne suradnje u predmetima maloljetničke delinkvencije,kaznenopravne zaštite djece i nasilja u obitelji.