Služba za stručno usavršavanje i specijalizaciju

Voditelj: Ilija Jakić 

Pomoćnik voditelja: Ivko Gavranić
Kontakt-tel.: +385 1/2426 430
E-mail: sluzba.za.strucno.usavrsavanje@mup.hr

e-mail: ssus.eobrazovanje@fkz.hr

Služba za stručno usavršavanje i specijalizaciju ustrojstvena je jedinica Policijske akademije.

Zadaće Službe za stručno usavršavanje i specijalizaciju jesu planiranje, programiranje, realizacija i pedagoški nadzor svih oblika specijalističke izobrazbe, stručnog usavršavanja i osposobljavanja u okviru MUP-a RH, kao i pojedini oblici osposobljavanja za vanjske korisnike (carinska služba, privatna zaštita, vojna policija, pravosudna policija, humanitarno razminiranje, prometni redari i dr.).
Organizacija i funkcioniranje SSUS PA temelje se na tradiciji, a usklađeni su sa sustavom obrazovanja odraslih u Republici Hrvatskoj, odnosno s postulatima cjeloživotnog učenja kao temeljnoj odrednici razvoja obrazovanja odraslih u svijetu. Organizacija je, u isto vrijeme, prilagođena i organizaciji MUP-a, odnosno Ravnateljstva policije, koje je i glavni korisnik naših usluga.
U razvoju Službe za stručno usavršavanje i specijalizaciju pratimo i glavne tendencije razvoja sličnih odjela i centara u Europi i svijetu te prilagođavamo svoj rad standardima vodećih europskih zemalja u organizaciji i kvaliteti. U svom radu, stručnjaci Službe za stručno usavršavanje i specijalizaciju u stalnom su kontaktu s praksom – kako s upravama i odjelima u sjedištu Ministarstva i Ravnateljstva, tako i s policijskim upravama, čime postižemo pravu svrhu svojeg rada, a to je kvalitetna i pravovremena reakcija na sve uočene obrazovne potrebe MUP-a.