MODUL 1. - CIRAM metodologija, analitički alati analitičke tehnike i analitički dokumenti

Cilj edukacije je da polaznici (policijski službenici za analizu rizika) usvoje potrebna znanja o sustavu upravljanja rizicima u graničnoj policiji, sustavu analize rizika u graničnoj policiji, obavještajnom ciklusu u graničnoj policiji, modelu analize rizika CIRAM te potrebne vještine za primjenu istih u svrhu procjenjivanja rizika i izrade analitičkih proizvoda.

MODUL 1. - drugi dio: Novi analitički dokumenti i tehnike

Cilj edukacije je da polaznici steknu znanja o novim analitičkim dokumentima koji se izrađuju temeljem Upute za izradu analize rizika u graničnoj policiji i da budu osposobljeni za njihovu izradu.
Nakon provedene edukacije polaznici će biti osposobljeni i za korištenje aplikativnog rješenja primjene i dostupnosti tih analitičkih dokumenata kroz Nacionalni informacijski sustav za upravljanje državnom granicom i prenošenje znanja o novim analitičkim dokumentima te o upotrebi izrađenog aplikativnog rješenja primjene i dostupnosti analitičkih dokumenata kroz Nacionalni informacijski sustav za upravljanje državnom granicom.

MODUL 2. Podmodul 1. - drugi dio-Uputa za izradu analize rizika u graničnoj policiji 2020. g

Cilj obuke je da policijski službenici za anlizu rizika u policijskim postajama steknu znanja za izradu i upotrebu novih analitičkih dokumenata sukladno Uputi zaizradu analize rizika u graničnoj policiji, da budu osposobljeni za izdaru anailtičkih dokumenata, te upotrebu izrađenog aplikativnog rješenja primjene i dostupnosti analitičkih dokumenata kroz Nacionalni informacijski sustav za upravljanje državnom granicom.