Policijske ovlasti i njihova primjena

Predmet se bavi proučavanjem i primjenom policijskih poslova i policijskih ovlasti, odnosno obuhvaća zakonske uvjete, taktiku i pravila struke obavljanja pojedinih policijskih poslova i ovlasti.