Policijske ovlasti i njihova primjena

Predmet se bavi proučavanjem i primjenom policijskih poslova i policijskih ovlasti, odnosno obuhvaća zakonske uvjete, taktiku i pravila struke obavljanja pojedinih policijskih poslova i ovlasti.

Primjena policijskih ovlasti podrazumijeva praktično izvođenje pojedinih policijskih ovlasti i poslova prema propisanim i iskustvenim pravilima (Standardnim operativnim postupcima).

Ciljevi nastavnog predmeta:

-  stjecanje znanja o zakonskim uvjetima i načinima na koje se obavljaju policijski poslovi i pojedine policijske ovlasti;

- razvijanje osobina kao što su: točnost, savjesnost, urednost, marljivost, kritičnost, radne navike, pozitivan odnos prema zaštiti prava, sloboda, sigurnosti i nepovredivosti osobe, zaštiti života i osobnoj sigurnosti te zaštiti imovine.

Zadatci:

-     Polaznici će steći sva potrebna znanja o policijskim poslovima i policijskim ovlastima;

-     Steći će potrebna znanja o pozdravljanju, oslovljavanju, obraćanju, prilaženju, predstavljanju i držanju prema građanima i drugim policijskim službenicima te će biti upoznati s Etičkim kodeksom policije;

-     Steći će znanja potrebna za obavljanje provjere i utvrđivanja identiteta osobe i predmeta, pregleda osoba, predmeta i prijevoznih sredstava te doma i drugih prostorija;

-     Polaznici će steći osnovna znanja o načinu prikupljanja podataka i obavijesti od građana, njihove procjene te pozivanju građana, kao i postupanju prema osobama koje uživaju imunitet;

-     Steći će potrebna znanja za zakonitu uporabu tjelesne snage, raspršivača s nadražujućom tvari, palice, sredstava za vezivanje, vatrenog oružja, službenih pasa i drugih sredstava prisile u sumnjivim i opasnim situacijama;

-     Polaznici steći će osnovna znanja za zakonito provođenje uhićenja, privođenja i dovođenja građana te osnovna znanja o zakonskim uvjetima za primjenu policijskih ovlasti osiguranja mjesta događaja, traganju za osobama i predmetima te o zaprimanju prijava, podnošenju kaznenih prijava i izvješća sukladno katalogu kaznenih djela po kojima postupa temeljna policija;

-     Steći će osnovna znanja za primjenu policijskih ovlasti privođenja i dovođenja, provjere i utvrđivanje identiteta osobe, pregleda osoba, predmeta i prijevoznih sredstava te prostora i dokumentacije;

-     Polaznici će steći znanja o zakonitom postupanju prilikom privremenog ograničenja slobode kretanja, privremenog oduzimanja predmeta ili zadržavanja osoba te prilikom davanja upozorenja i naredbi građanima;

-     Steći će osnovna znanja o zakonitom postupanju prilikom provjere zastave, progona, zaustavljanja, uzapćenja i sprovođenja plovnog objekta;

-     Polaznici će steći osnovna znanja o provjeri uspostavljanja elektroničke komunikacije, snimanju na javnim mjestima, poligrafskom ispitivanju, pregledu dokumentacije, ulasku u tuđi dom sa i bez naloga i  prikrivenim policijskim radnjama;

-     Steći će potrebna znanja za pružanje intervencija u svezi postupanja temeljem Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, Zakona o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima, Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji i dr., te u drugim sumnjivim i opasnim situacijama.