Kazneno pravo - nastavnik Miroslav Vrhovčić

Cilj nastave Kaznenog prava je da polaznici steknu temeljna znanja iz  kaznenog postupovnog prava i posebnog dijela kaznenog prava te izgrade sustav vrijednosti koji će im biti putokaz u budućem radu. Polaznici će steći znanja o temeljnim ovlastima policije koje su predviđene Zakonom o kaznenom postupku te načinom njihove primjene.