Policijska škola „Josip Jović“

Načelnik: Mario Bošnjak

Kontakt-tel. +385 1/ 2426 305 

E-mail:  odjel.za.policijsku.obuku@mup.hr

Policijska škola „Josip Jović“ provodi programe temeljnog obrazovanje za zanimanje policajac/policajka, sukladno odredbama Zakona o policiji, Zakona kojima se uređuje srednjoškolsko obrazovanje, Zakona kojima se uređuje strukovno obrazovanje odraslih te sukladno Statutu Policijske škole.  Temeljnim policijskim obrazovanjem smatra se redovito srednjoškolsko obrazovanje kroz 3. i 4. razred, srednjoškolsko obrazovanje odraslih za zanimanje policajac/policajka te temeljni policijski tečaj.

* 50 godina obrazovanja

* tradicija obrazovanja od 1972. godine