TEMELJNI POLICIJSKI TEČAJ

Program Temeljnog policijskog tečaja za zaposlenike Ministarstva unutarnjih poslova  (u nastavku teksta Tečaj) temeljni je i obvezni program obrazovanja za sve zaposlenike Ministarstva unutarnjih poslova, koji se raspoređuju na radno mjesto policijskog službenika u Ravnateljstvu policije, a prethodno nisu završili niti jedan program temeljenog policijskog obrazovanja. Sadržaj Programa obuhvaća sva znanja i vještine potrebne za obavljanje određenih poslova policijskog službenika temeljne policije.

CILJ

            Cilj Programa Temeljnog tečaja je osposobiti polaznike za samostalno i zakonito obavljanje dijela poslova policijskog službenika (temeljne policije), poštujući  temeljna ljudska prava i slobode građana i zaštitu drugih ustavom zaštićenih vrijednosti, a u skladu s pravilima policijske struke i policijske etike.

ZADAĆE

1.    Naučiti polaznike osnovne zakonske propise koji uređuju poslova policijskog službenika.

2.    Osposobiti polaznike za samostalno poduzimanje mjera i radnji sukladno pravilima struke i policijske etike.

3.    Razviti potrebnu razinu psihofizičke osposobljenosti i vještina neophodnih za obavljanje poslova policije i primjenu policijskih ovlasti.Nastavnik: Ante Jolić