Jezične i književne preporuke - Slava Rosandić, prof.

Kolegij je namijenjen širokoj čitalačkoj publici;  korisnicima otvorena duha koje resi jezikoslovna radoznalost i neupitna ljubav prema bogatoj jezičnoj praksi hrvatskoga jezika; te im je u naravi potreba usmjerena ka  skrbi o materinskome standardnom jeziku.

Dijapazon tema vrlo je šarolik - od stručnih pravopisnih, gramatičkih, leksičkih, sintaktičkih i semantičkih preporuka - do stilističkih, komunikacijskih  i književnih nepretencioznih savjeta i zanimljivosti; te aktualnih tema vezanih uz nakladničku djelatnost, koncipiranje znanstvenih članaka, obljetnice jezikoslovnih događanja i godišnjice autora odnosno knjiga... 

Kolegij teži promicanju jezične kulture, te osnažuje  želju da živa hrvatska riječ prodre do čitatelja i posluži mu u svrhovitome naumu.