Komunikacija

Sadržaj:

  1. Što je komunikacija?
  2. Verbalna i neverbalna komunikacija
  3. Slušanje
  4. Ostale komunikacijske vještine
  5. Savjeti za dobru komunikaciju
Nastavnik: Dubravka Labus