Sociološki modul (Tečaj granične policije)- mr.sc. Marija Pajur

HUMANI I PROFESIONALNI PRISTUP RAZLIKAMA U KULTURI

 • Narod, nacija i nacionalna država
 • Pojam kulture i kulturne razlike
 • Multikulturalizam i interkulturalizam
 • Interkulturalne komunikacijske kompetencije
 • Posljedice kulturne neosjetljivosti i predrasuda
 •  Vježbanje kulturne osjetljivosti


Nastavnik: Marija Pajur

Mentorstvo

Pojam mentora kao vodiča kroz život i uvođenje u profesiju poznat još iz antičke literature i danas se ulozi mentora pridaje značaj. Mentori imaju bitnu ulogu kako u obrazovnom tako i u profesionalnom ( poslovnom, radnom ) okruženju.

Mentorstvo je metoda unapređenja ne samo kvalitete rada pojedinca već i kvalitete rada organizacije u cjelini. Da bi se implementirao uspješan mentorski program, bitno je razumjeti pravu definiciju riječi mentorstvo, kao i njegov značaj i ulogu u ukupnom sustavu podizanja vještina i znanja pojedinaca.


Nastavnik: Marija Pajur

Metodologija provjeravanja i ocjenjivanja - mr.sc Marija Pajur

Okvirni sadržaj predmeta:
Cilj kolegija je podići razinu kompetencije nastavnicima i predavačima za sastavljanje zadataka objektivnog tipa te preciznije vrednovanje rezultata pismenoga ispitivanja znanja.
Obrađene su različite vrste i načini konstruiranja zadataka objektivnog tipa.
Pripremljen je pregled osnovnih statističkih postupaka za obradu i interpretaciju testova
Ukratko je obrađeno usmeno ispitivanje, kako bi nastavnik kao mjerni instrument smanjio subjektivnost odnosno postao što objektivniji ispitivač.
Nastavnik: Marija Pajur

Osnove dokimologije - mr.sc Marija Pajur

Okvirni sadržaj predmeta:
Cilj kolegija je podići razinu kompetencije nastavnicima i predavačima za samostalno, objektivno, dosljedno i pravedno procjenjivanje i ocjenjivanje ishoda učenja.
Obrađeni su osnovni pojmovi dokimologije, metodologija vrednovanja znanja i vještina te najćešće pogreške u ocjenjivanju sa savjetima kako ih ublažiti odnosno eliminirati.

Nastavnik: Marija Pajur

Pedagoško instruktivni seminar za predavače-instruktore- mr.sc. Marija Pajur

Ovi radni materijali pripremljeni su za polaznice i polaznike Pedagoško instruktivnog seminara za predavače – instruktore. Pedagoške kompetencije za samostalno pripremanje, izvedbu i evaluaciju strukovne obuke koje trebaju steći u relativno kratkom vremenu olakšat će ovi teorijski e – kolegiji.


Nastavnik: Marija Pajur

Repetitorij vrednovanja ishoda učenja - mr.sc Marija Pajur

Nakon savladanih osnovnih dokimoloških znanja i vještina pripremili smo ovaj kratki repetitorij o vrednovanju ishoda učenja, kako bismo dodatno učvrstili i osnažili vještine praćenja , provjeravanja i ocjenjivanja ishoda učenja. Kroz sadržaj možete ponoviti sljedeće :

 • pojam i funkcije vrednovanja
 • metodologiju provjeravanja i ocjenjivanja pisanim i usmenim načinom
 • pogreške u ocjenjivanju koje čini nastavnik kao " mjerni instrument" i  
 • preporuke za uklanjanje pogrešaka u ocjenjivanju.

Ovaj e- kolegij ima svrhu podići razinu ocjenjivačkih kompetencija posebice u komponentama pravednosti i objektivnosti.

Nastavnik: Marija Pajur

Pedagoško - instruktivna obuka - Partnership for education 2019 - mr.sc. Marija Pajur

Teme:

 •  Učenje
 •  Pamćenje
 •  Nastavne tehnologije
 •  Metode rada u poučavanju /obuci odraslih
 •  Komunikacijske vještine
 •  Verbalne komunikacijske vještine – govor u poučavanju
 •  Planiranje i priprema nastavnika
 •  Vrednovanje ishoda učenja
 •  Pravila za konstrukciju zadataka


Nastavnik: Marija Pajur