Upute za nastavnike

16. Turnitin - alat za otkrivanje plagijata

U svrhu podizanja kvalitete akademskog rada, na e-obrazovanju je integriran alat za provjeru izvornosti radova Turnitin.

Alat je namijenjen nastavnicima i mentorima kao alat za olakšavanje provjere izvornosti studentskih radova, te samim studentima kao alat za samoprovjeru vlastitih radova. Sustav Turnitin uspoređuje studentske radove s radovima objavljenim u javno dostupnim i komercijalnim bazama podataka, trenutno dostupnim i arhiviranim mrežnim mjestima, te s bazom već pregledanih studentskih radova unutar sustava Turnitin.

Video uputa za korištenje Turnitin alata na sustavu e-obrazovanja