Otisni knjiguOtisni knjigu

Upute za nastavnike

Sjedište: Policijska akademija „Prvi hrvatski redarstvenik“ - e-obrazovanje
E-kolegij: Policijska akademija „Prvi hrvatski redarstvenik“ - e-obrazovanje
Knjiga: Upute za nastavnike
Otisnuo/la:
Datum: Nedjelja, 14. Travanj 2024., 16:41

1. Otvaranje novog e-kolegija

Svaki korisnik može zatražiti otvaranje e-kolegija u sustavu e-obrazovanja. Za otvaranje novog e-kolegija potrebno je prijaviti se u sustav te ispuniti online obrazac dostupan putem poveznice na naslovnici sustava u bloku "SAMO ZA NASTAVNIKE" s desne strane sučelja. Time će zahtjev biti automatski poslan administratoru sustava.

Za otvaranje novog e-kolegija slijedite proceduru prikazanu u ovoj video snimci (kliknite na video za uvećavanje prikaza):

 

 

Nastavnik u obrascu treba popuniti osnovne podatke o e-kolegiju:
• naziv e-kolegija
• kraticu
(akronim ili kraći naziv e-kolegija)
• sažetak e-kolegija
(kratak opis e-kolegija – preporuka je da sadrži najviše 700 znakova)
• služba i dodatni nastavnici
.
Napomena: K
ratica e-kolegija mora predstavljati jedinstvenu vrijednost na razini cijelog sustava – ako je netko prethodno upotrijebio identičnu kraticu, sustav neće dopustiti predavanje obrasca i tada nastavnik mora upotrijebiti neku drugu kraticu ili nadopuniti željenu kraticu.

Nakon što nastavnik ispuni i uspješno preda obrazac, obavijest o tome odlazi administratoru sustava, koji će e-poštom poslati obavijest o otvaranju e-kolegija.


2. Dodjela korisničkog računa

Za pristup e-obrazovanju potrebno je ispuniti tablicu „Obrazac za dodjelu ovlasti“ koja se nalazi u elektroničkom obliku na kraju upute.

Tablicu je potrebno čitko ispuniti i dostaviti na korisničku adresu elektroničke pošte (eobrazovanje@fkz.hr).

NAPOMENA: Ovlasti zatražiti minimalno 7 radnih dana prije početka tečaja.

Nakon dostave tablice, Služba za razvoj policijskog obrazovanja i nakladničko-knjižničnu djelatnost tablicu će odobriti te će na korisničku adresu elektroničke pošte biti poslano korisničko ime i lozinka.

 

 

U slučaju zaboravljene zaporke polaznika/nastavnika, potrebno je poslati elektroničku poštu na Tehničku podršku (eobrazovanje@fkz.hr). Ako polaznika zanima pristup nekom drugom kolegiju, mora se obratiti na elektroničku poštu eobrazovanje@fkz.hr  (tada će administrator obavijestiti voditelja tečaja te će osoba biti upisana i na taj kolegij, ako upis u dodatni kolegij ne bude moguć, osoba će dobiti obavijest zašto to nije moguće).

3. Uređivanje profila

Kako biste promijenili adresu e-pošte ili fotografiju u svojem korisničkom profilu:

 • Kliknite na svoje ime i prezime u gornjem desnom kutu sučelja i potom na poveznicu Profil.

 • Otvorit će se vaš profil.

 • Kliknite na poveznicu Promijeni osobne podatke koja se nalazi lijevo u izborniku Detalji o korisniku.

 • U kućicu Adresa e-pošte upišite novu adresu.

 • Pri dnu stranice nalazi se poveznica Slika korisnika, kliknite na nju.

 • Dodajte profilnu sliku – klikom na plavu strelicu u okviru Nova slika, otvorit će vam se novi prozor (klik na Browse i potražite sliku na svojem računalu te je postavite na sustav.)

 • Kliknite na Promijeni osobne podatke na dnu stranice i to je to.

 •  
   

4. O resursu Natpis

Kako biste oblikovali pregledan e-kolegij te studentima/polaznicima olakšali snalaženje unutar e-kolegija, na raspolaganju vam je resurs Natpis. On može služiti kao uvod unutar određene teme i osigurat će preglednost e-kolegija jer je za razliku od ostalih resursa odmah vidljiv na naslovnici.

U videu u nastavku pogledajte kako iskoristiti resurs Natpis i povezati ga s drugim resursima – Datotekama, Poveznicama i slično.  

 

  

5. O resursu Knjiga

Ovaj resurs omogućuje organizaciju nastavnog sadržaja u poglavlja i potpoglavlja. Koristan je jer mu se mogu dodavati slike, poveznice, videa... Osim toga, blok Sadržaj desno povećava preglednost jer su tu vidljiva sva poglavlja i potpoglavlja. Polaznicima/studentima vrlo je korisna mogućnost ispisa ovako oblikovanog nastavnog materijala. Mogućnost ispisa knjige nastavnik podešava u bloku Postavke - Administracija knjige - Ovlasti. Polaznicima/studentima je nakon toga, u bloku Postavke, dostupna mogućnost ispisa cijele knjige ili pojedinoga poglavlja.

 

 

6. O resursu Stranica

Stranica se koristi za postavljanje manje količine nastavnog materijala izravno u sustav Moodle (umjesto unutar Word ili PDF dokumenta i slično). Prednost je ovog resursa u odnosu na postavljanje gotove datoteke u tome što može sadržavati poveznice na datoteke ili internetske stranice. Osim toga, moguće ju je pregledavati i uređivati putem mobilnih uređaja.

U nastavku pogledajte video s uputama za postavljanje resursa Stranica.

 

 


7. O aktivnosti Odabir

Dosad su u uputama prikazani pojedini resursi koji se mogu iskoristiti u pripremi e-kolegija. Osim resursa, sustav Moodle ima i lepezu aktivnosti koje se mogu iskoristiti u nastavi. Aktivnosti se od resursa razlikuju po tome što se njima ostvaruje interakcija nastavnika s polaznicima/studentima. Putem aktivnosti moguće je i ocjenjivanje radova polaznika/studenata, za razliku od resursa.

Aktivnost Odabir jedna je od mogućnosti, a primjenjuje se za prijave vježbi (kolokvija, ispita i slično) te za odabir seminarske teme, glasanje ili za provjeru razumijevanja tijekom izvođenja nastave. Sastoji se od jednog pitanja za koji je nastavnik omogućio odabir između nekoliko mogućnosti.

Za dodavanje aktivnosti Odabir potrebno je odabrati Dodaj aktivnost ili resurs > Odabir.

Nakon upisa teksta pitanja u polju Opis, ispunjavaju se i polja s mogućim odabirima. Prikazano je pet polja za upis odabira. Nastavnik može dodati i više odabira, u setovima po tri, odabirom gumba Dodaj još tri polja.

Broj odgovora ili prijava za određeni odabir može se i ograničiti. Maksimalan broj odabira upisuje se u polje Ograničite broj dopuštenih odabira - primjerice ako pojedinu seminarsku temu mogu odabrati samo jedan ili dva polaznika/studenta.

Za aktivnosti općenito, moguće je odrediti razdoblje unutar kojeg su dostupne polaznicima/studentima. Jednako je i s aktivnošću Odabir - u sekciji Dostupnost odabere se početni i završni datum razdoblja dostupnosti.

 

 

8. O aktivnosti Anketa

Aktivnost Anketa omogućuje nastavniku izradu anketnog upitnika kako bi od polaznika/studenata dobio povratnu informaciju o e-kolegiju ili određenoj temi.

Za dodavanje aktivnosti Anketa potrebno je odabrati Dodaj aktivnost ili resurs > Anketa te nakon toga urediti postavke. Preporučuje se u okvir Opis napisati upute polaznicima/studentima koji će ispunjavati anketu. Također je korisno u sekciju Dostupnost zadati rok za rješavanje ankete. Među postavkama je moguće urediti i hoće li anketa biti anonimna ili će se odgovori spremati s imenomi prezimenom, kao i hoće li se dopustiti višestruko ispunjavanje ankete. U sekciji Nakon predaje definira se hoće li polaznici/studenti nakon predaje ankete vidjeti analizu dotad predanih anketa te se u okvir Stranica poslije predaje upisuje poruka koja će biti prikazana polaznicima/studentima nakon ispunjavanja ankete.

Pitanja koja će se pojaviti u anketi uređuju se tek nakon što se pohrane postavke i anketa prikaže na stranici e-kolegija: potrebno je dvostrukim klikom ući u anketu i početi dodavati pitanja. Sustav omogućuje odabir među više vrsta pitanja, a najčešće se upotrebljavaju Višestruki odabir ili Kraći tekstualni odgovor. Pojedina ili sva pitanja mogu biti označena kao obvezatna, što znači da anketu nije moguće predati dok nije odgovoreno na obvezatna pitanja.

U izborniku Prikaži odgovore mogu se vidjeti rezultati ankete sa slikovnom i brojčanom analizom odgovora. Preporučuje se prije objavljivanja ankete provjeriti kako ona izgleda iz studentskog pogleda.

 

 

9. O aktivnosti zadaća

Aktivnost Zadaća služi za prikupljanje radova polaznika/studenta, njihovu procjenu te upis ocjene i povratnih informacija pojedinom studentu. Predane zadaće vidljive su samo nastavniku i polazniku/studentu koji je zadaću predao. Ovisno o odabranim postavkama, određuje se željena aktivnost polaznika/studenta - ili izravan upis teksta u sustav ili predaja datoteke. Obavijest o zadanoj zadaći pojavljuje se automatski u blokovima Kalendar i Buduća događanja.

U nastavku pogledajte kako dodati aktivnost Zadaća te kako predavanje zadaće izgleda iz pozicije polaznika/studenta.

 

 

 

 

10. Baza pitanja za sastavljanje testova

Pitanja od kojih će se sastavljati testovi najbolje je prethodno izraditi u bazi pitanja unutar kolegija. Pristup Bazi pitanja ima samo nastavnik na određenom e-kolegiju. Prednost je baze u tome što se pitanja mogu razvrstati prema vrsti, težini ili temi, što olakšava izradu uravnoteženih testova. 

Za pregled Baze pitanja potrebno je odabrati:

            Postavke > Administracija e-kolegija > Baza pitanja

 

 

10.1. Kategorije pitanja

Pitanja se u bazi mogu razvrstati u kategorije i potkategorije, s obzirom na temu, zahtjevnost pitanja, tip testa i slično.

Za odabir kategorije ili stvaranje nove, potrebno je u lijevom bloku, pod Administracija e-kolegija, odabrati poveznicu Kategorije.

 

 

Pitanja je moguće po želji prebacivati iz jedne kategorije u drugu.

 

 

11. Vrste pitanja za test

Od vrsta pitanja na sustavu e-obrazovanja biti će vam opisane i prikazane: Višestruki odabir, Točno/netočno, Uparivanje odgovora,  Kratki odgovor, Brojčano pitanje, Odabir riječi koje nedostaju, Prenesi i postavi u tekst, Umetanje riječi (gapfill).

 

 

11.1. Višestruki odabir

Kod pitanja s višestrukim odabirom moguće je imati jedan ili više točnih odgovora i izmiješati njihov redoslijed pojavljivanja u testovima. Za sve ponuđene odgovore treba upisati postotak ocjene koju odgovor nosi studentu u slučaju tog odgovora (unos povratne informacije je opcionalan). 

Ako postoji samo jedan točan odgovor, potrebno je zadati postotak od 100% za taj odgovor. 

 

 

Kod više točnih odgovora svaki nosi određeni postotak ukupne ocjene, a njihov ukupni zbroj mora biti 100%.

U slučaju više točnih odgovora moguće je netočnim odgovorima dodijeliti negativne postotke kako se ne bi dogodilo da student označi sve odgovore i ostvari najveći broj bodova.

Također, u slučaju poteškoće kopiranja pitanja i odgovora iz "Word" dokumenta u sustav e-obrazovanja možete pitanja kopirati u aplikaciju "Notepad" te zatim iz iste kopirati na sustav e-obrazovanja.

   

 

11.2. Točno/netočno

Vrsta pitanja kod koje su moguća samo dva odgovora: Točno ili Netočno. 

Pitanje se upisuje u obliku izjavne rečenice. U padajućem izborniku nastavnik odabire ispravan odgovor.

 

 

11.3. Uparivanje odgovora

Pojmove s lijeve strane (pitanje) potrebno je povezati s pojmovima s desne strane (odgovor).

Pojmovi s desne strane (odgovori) pojavljuju se u padajućem izborniku. Poželjno je svaki put u testu izmiješati redoslijed pojavljivanja pojmova. 

Potrebno je upisati najmanje tri pitanja, a pojmova s desne strane (odgovora) može biti više. Što je više pojmova s desne strane, to je pitanje teže.

 

 

11.4. Kratki odgovor

Student upisuje riječ ili izraz u polje za odgovor koji se kasnije uspoređuje s odgovorom (ili s više njih) koji je upisao nastavnik. 

Ovisno o postavkama koje odredi nastavnik sustav može raditi razliku između velikih i malih slova u odgovorima. 

Preporuka je da kod pitanja Kratki odgovor student treba upisati jednu ili najviše dvije riječi kako bi nastavnik lakše predvidio sve moguće načine na koji student može napisati ispravan odgovor.

 

 

11.5. Brojčano pitanje

Ova vrsta pitanja vrlo je slična pitanju Kratki odgovor, ali Brojčano pitanje primjenjuje se samo za upis brojčanoga odgovora. Sustav prepoznaje brojčani odgovor u danome rasponu i preračunava u sve postavljene jedinice s određenom dopuštenom pogreškom.

U slučaju brojčanoga zadatka polaznik treba upisati točnu brojčanu vrijednost. Nastavnik može omogućiti više odgovora koje će smatrati ispravnima, pa i prihvatljivu pogrešku ako to želi. 

Postoji mogućnost unosa više različitih mjernih jedinica koje se mogu priznati kao točne (npr. Zadatak je zadan u metrima, a student ga je izračunao u centimetrima. Sustav će, ako je postavljena mogućnost više različitih mjernih jedinica, sam izračunati vrijednost u metrima.).

 

 

11.6. Odabir riječi koje nedostaju

Praznine (riječi ili fraze) koje nedostaju u tekstu student treba popuniti odabirom ponuđenih odgovora iz padajućih izbornika. Za stvaranje ove vrste pitanja potrebno je unijeti tekst pitanja kao u sljedećem primjeru:

   “Venerina atmosfera 50 je puta [[1]] od Zemljine, sadrži 96,5% ugljikova dioksida i 3,5% [[3]].”,

a pod ponuđenim odgovorima 1 i 2 nastavnik treba unijeti moguće odgovore za popunjavanje praznina 1 (gušća) i 3 (dušika). U primjeru su dodane dvije skupine stoga postoje drugi i četvrti, netočan odgovor (rjeđa i kisika).

Dakle, za svaku prazninu u tekstu pitanja potrebno je upisati broj u dvostrukim uglatim zagradama (bez razmaka između zagrada i broja unutar njih), npr. [[1]]

Napomena: za kraće tekstove ne primjenjivati mogućnost grupiranja odgovora u skupine (ostaviti sve u skupini 1). 

 

 

11.7. Prenesi i postavi u tekst

Praznine (riječi ili fraze) koje nedostaju u tekstu student treba popuniti prenošenjem ponuđenih odgovora. Kako biste stvorili ovu vrstu pitanja, unesite tekst pitanja u sljedećem primjeru:

                                                          “Gdje čeljad nije [[1]], kuća nije [[2]].”,

a pod ponuđenim odgovorima 1 i 2 nastavnik treba unijeti moguće odgovore za popunjavanje praznina 1 (bijesna) i 2 (tijesna). U primjeru je nastavnik unio treći i četvrti netočni odgovor (nadobudna i široka). Svi odgovori su u skupini 1.

Dakle za svaku prazninu potrebno je upisati broj u dvostrukim uglatim zagradama (bez razmaka između zagrada i broja unutar njih), npr. [[3]]. Napomena: za kraće tekstove ne primjenjivati mogućnost grupiranja odgovora (ostaviti sve u skupini 1). 

Redoslijed ponuđenih odgovora potrebno je izmiješati. Ako postoji potreba za više praznih odgovora, moguće je upotrijebiti gumb Dodatnih praznih odgovora: 3 kako biste ih dodali (broj nije ograničen). 

Ovo pitanje razlikuje se u odnosu na pitanje Odabir riječi koje nedostaju u tome da nema ponuđenih odgovora u padajućem izborniku, već su odgovori prikazani u okvirima ispod pitanja i student ih treba prenijeti mišem.

 

 

11.8. Prenesi i postavi na sliku

Kod ove vrste pitanja student treba postaviti markere na pozadinsku sliku sukladno pitanju (zadatku) koje je zadao nastavnik pri čemu su zone u koje treba postaviti markere vidljivo označene. Nastavnik treba odabrati pozadinsku sliku, unijeti natpise za markere (ili prenijeti manje slike koje će biti markeri) te definirati zone za postavljanje markera na pozadinskoj slici na koje student treba postaviti markere. Pozadinska slika ne može biti veća od 600 x 400 piksela. Zone za postavljanje u obliku su pravokutnika (pri čemu je potrebno unijeti njihove koordinate u odnosu na rubove pozadinske slike te odrediti koji marker ide u koju od zona).

Kod dodavanja markera (marker može biti slika ili tekstualni opis), moguće je odrediti i koliko će pojedinog markera biti na raspolaganju studentima (od 1 do neograničeno). Redoslijed ponuđenih markera moguće je izmiješati. Ako se upotrebljava manji broj markera, potrebno ih je ostaviti u skupini 1.

 

 

Ako postoji potreba za više zona ili markera, moguće je upotrijebiti gumb Dodatnih praznih zona: 3 ili Dodatnih praznih objekata koje možete prenijeti: 3 kako bi ih dodali (broj nije ograničen).

11.9. Umetanje riječi (gapfill)

Kod ove vrste pitanja profesor upisuje cijelu rečenicu i zagradama odvaja riječi koje su studenti moraju odabrati i upisati točni odgovor. 

     Primjer:                  

     "Venera je dobila ime prema [Veneri], rimskoj božici ljepote. Stari Grci su je zvali [Afrodita], te Eosphorus za jutarnju pojavu i Hesperus za večernju."

Kod izrade pitanja upisujemo u polje Distraktori (lažni odgovori) pojmove koji su slični traženim odgovorima: npr. Minervi, Vesti, Hestija, Hera.

Zatim stavljamo kvačicu na Fiksna veličina polja - pri rješavanju pitanja sve će praznine biti iste veličine kao i najdulji odgovor. Na taj se način uklanja veličina praznine kao nešto što bi moglo nagovijestiti točan odgovor.

Sustav nam na odabir daje tri vrste odabira za prikazivanje odgovora: prenesi i postavi, prazno polje i padajući izbornik. 

 

 

12. Izrada Testa

Testovi se mogu primjenjivati za provjeru ili samoprovjeru znanja. Ako se testovi primjenjuju za provjeru znanja (obično kao kolokvij ili pismeni dio provjere znanja), tada je zbog sigurnosti najbolje organizirati rješavanje testova u računalnoj učionici uz nadzor nastavnika. Testovi se sastoje od pitanja koja se nalaze u bazi pitanja.

   Za dodavanje aktivnosti Test potrebno je odabrati:

         Dodajte aktivnost ili resurs > Test

Prilikom stvaranja nove aktivnosti Test postavke su organizirane u sekcije: Općenito, Vrijeme, Ocjena, Izgled, Karakteristike pitanja, Postavke pregleda testa, Izgled, Dodatna ograničenja prilikom pokušaja, Sveobuhvatna povratna informacija, Zajedničke postavke modula i Ograniči dostupnost  (neke od tih sekcija i postavki koje one sadrže ovdje će biti detaljno opisane, a druge ne).

 

 

Nakon izrade testa u njega moramo dodati pitanja. Sustav nam nudi tri načina dodavanja pitanja u test: novo pitanje(koje sami upisujemo), iz baze pitanja ili pitanje slučajnim odabirom.

 

 

13. Kratka uputa za pregled rezultata testa po grupama

U nastavku je uputa za pregled rezultata testa po grupama. Hvala kolegama Mravičiću i Klancu, koji su priredili uputu!


14. Big Blue Button

Predavači/nastavnici koji žele držati predavanja online, mogu se poslužiti nekom od aplikacija koje pružaju mogućnost virtualnih učionica. Među češće korištenima su Zoom, Skype, Webex i slično. No sustav e-obrazovanja Policijske akademije odnedavno među aktivnostima ima integriran i Big Blue Button, koji omogućuje organiziranje virtualnog sastanka unutar pojedinog e-kolegija.

Za izradu aktivnosti Big Blue Button potrebno je slijediti iste korake kao i kod odabiranja svih ostalih aktivnosti na sustavu e-obrazovanja:

 • kliknuti na Dodajte aktivnost ili resurs
 • odabrati Big Blue Button među aktivnostima
 • kliknuti Dodajte
 • među postavkama dodati naziv sesije i opis te, ako želite, poruku dobrodošlice
 • vremenski ograničiti sesiju ako je potrebno
 • kliknuti Pohrani i prikaži.

 

 

Važno je napomenuti da opcije Čekanje moderatora i Sesija može biti snimana ne treba mijenjati. (Opcija Sesija može biti snimana uključena je, ali da bi doista i bila snimljena potrebno je uključiti snimanje tijekom same sesije.)

 

 

14.1. Pridruživanje videopozivu

U videu pogledajte kako se pridružiti videopozivu.


Važna napomena: BigBlueButton neće dobro radi u preglednicima Explorer ili Edge, te je potrebno odabrati zadnju verziju preglednika Firefox ili Google Chrome. (Općenito su Firefox i Google Chrome bolji izbor za korištenje sustava e-obrazovanja.)

15. Skype i Skype for Business

Skype

Skype je moguće koristiti za održavanje predavanja online, za maksimalno 50 ljudi.
Prvi je korak instaliranje aplikacije na:

Kada se spojite na Skype, možete se s polaznicima/studentima čuti na dva načina: uobičajeni Skype poziv i Meet Now (Sastanak). U oba slučaja možete snimati razgovor te podijeliti ekran sa studentima.
Za razliku od uobičajenog poziva, Meet Now ne zahtijeva da korisnici imaju otvoren račun na Skypeu jer se sastanku može priključiti i iz browsera. Ako želite koristiti Meet Now, kliknite na odgovarajući button pod Chats ili Calls (razgovori odnosno pozivi) te kopirajte link i pošaljite ga svojim studentima.
Ako biste radije koristili uobičajeni poziv, morat ćete, nakon kreiranja grupe, ili pronaći studente na Skypeu ili omogućiti pridruživanje razgovoru putem linka, klikom na Invite More People (pozovite više ljudi) i odabiranjem Share Group via Link (podijeli grupu putem veze).

Tehnički detalji prije i za vrijeme sastanka

 • Prije početka sastanka napomenuti svim prisutnima da ugase mikrofon zbog bolje kvalitete zvuka govornika (ostaje upaljen studentu i profesoru) ili ukoliko profesor izlaže ostaje upaljen samo njemu a studenti mogu naknadno postavljati pitanja ili ista upisivati u chat.
 • Katkad je potrebno odabrati opciju Odmagli pozadinu.
 • Ako je riječ, primjerice, o obrani završnog rada pa je potrebno da student dijeli svoj ekran i prezentaciju, onda on mora i kreirati sastanak te poslati link profesoru. Jednako tako je važno da podijeli svoj zaslon na dva jednaka dijela kako bi se vidjela i prezentacija i aplikacija Skype. Poželjno je da sastanku prisustvuje više od dvoje sudionika jer je u tom slučaju u gornjem desnom kutu moguće odabrati opciju Prikaz govornika, te će ispitna komisija na podijeljenom ekranu vidjeti i prezentaciju i studenta.

 

Skype for Business

Skype for Business može se koristiti samo na računalima spojenim na MUP-ovu mrežu koja imaju instaliran Office paket.
Važno je napomenuti da se ova aplikacija može koristiti tek kad je aktivirana na postojeće korisničko ime i lozinku zaposlenika MUP-a, i to vrijedi za sve sudionike razgovora. Aktivaciju mogu zatražiti svi zaposlenici MUP-a tako da sa službenog e-maila pošalju molbu za aktivaciju na pomoc@mup.hr.

Tehnički detalji prije i za vrijeme sastanka

 • Potrebno je osigurati prijenosno ili stolno računalo kabelom spojeno na MUP-ovu mrežu.
 • Preporučljivo je da svi sudionici osim govornika ugase mikrofon zbog bolje kvalitete zvuka govornika. Ostali sudionici mogu se uključivati po potrebi, naknadno postavljati pitanja ili ih upisivati u chat.
 • Obavezno je e-mailom obavijestiti polaznike o prvom predavanju te prije početka napraviti grupu u koju preko e-maila dodajemo osobe radi lakšeg pokretanja videopoziva i prisutnosti svih polaznika. Svaki dan prije početka predavanja provjeriti 5-10 min prije početka predavanja jesu li svi polaznici u grupi.

16. Turnitin - alat za otkrivanje plagijata

U svrhu podizanja kvalitete akademskog rada, na e-obrazovanju je integriran alat za provjeru izvornosti radova Turnitin.

Alat je namijenjen nastavnicima i mentorima kao alat za olakšavanje provjere izvornosti studentskih radova, te samim studentima kao alat za samoprovjeru vlastitih radova. Sustav Turnitin uspoređuje studentske radove s radovima objavljenim u javno dostupnim i komercijalnim bazama podataka, trenutno dostupnim i arhiviranim mrežnim mjestima, te s bazom već pregledanih studentskih radova unutar sustava Turnitin.

Video uputa za korištenje Turnitin alata na sustavu e-obrazovanja