Upute za nastavnike

11. Vrste pitanja za test

11.8. Prenesi i postavi na sliku

Kod ove vrste pitanja student treba postaviti markere na pozadinsku sliku sukladno pitanju (zadatku) koje je zadao nastavnik pri čemu su zone u koje treba postaviti markere vidljivo označene. Nastavnik treba odabrati pozadinsku sliku, unijeti natpise za markere (ili prenijeti manje slike koje će biti markeri) te definirati zone za postavljanje markera na pozadinskoj slici na koje student treba postaviti markere. Pozadinska slika ne može biti veća od 600 x 400 piksela. Zone za postavljanje u obliku su pravokutnika (pri čemu je potrebno unijeti njihove koordinate u odnosu na rubove pozadinske slike te odrediti koji marker ide u koju od zona).

Kod dodavanja markera (marker može biti slika ili tekstualni opis), moguće je odrediti i koliko će pojedinog markera biti na raspolaganju studentima (od 1 do neograničeno). Redoslijed ponuđenih markera moguće je izmiješati. Ako se upotrebljava manji broj markera, potrebno ih je ostaviti u skupini 1.

 

 

Ako postoji potreba za više zona ili markera, moguće je upotrijebiti gumb Dodatnih praznih zona: 3 ili Dodatnih praznih objekata koje možete prenijeti: 3 kako bi ih dodali (broj nije ograničen).