Upute za nastavnike

12. Izrada Testa

Testovi se mogu primjenjivati za provjeru ili samoprovjeru znanja. Ako se testovi primjenjuju za provjeru znanja (obično kao kolokvij ili pismeni dio provjere znanja), tada je zbog sigurnosti najbolje organizirati rješavanje testova u računalnoj učionici uz nadzor nastavnika. Testovi se sastoje od pitanja koja se nalaze u bazi pitanja.

   Za dodavanje aktivnosti Test potrebno je odabrati:

         Dodajte aktivnost ili resurs > Test

Prilikom stvaranja nove aktivnosti Test postavke su organizirane u sekcije: Općenito, Vrijeme, Ocjena, Izgled, Karakteristike pitanja, Postavke pregleda testa, Izgled, Dodatna ograničenja prilikom pokušaja, Sveobuhvatna povratna informacija, Zajedničke postavke modula i Ograniči dostupnost  (neke od tih sekcija i postavki koje one sadrže ovdje će biti detaljno opisane, a druge ne).

 

 

Nakon izrade testa u njega moramo dodati pitanja. Sustav nam nudi tri načina dodavanja pitanja u test: novo pitanje(koje sami upisujemo), iz baze pitanja ili pitanje slučajnim odabirom.