Upute za nastavnike

11. Vrste pitanja za test

11.7. Prenesi i postavi u tekst

Praznine (riječi ili fraze) koje nedostaju u tekstu student treba popuniti prenošenjem ponuđenih odgovora. Kako biste stvorili ovu vrstu pitanja, unesite tekst pitanja u sljedećem primjeru:

                                                          “Gdje čeljad nije [[1]], kuća nije [[2]].”,

a pod ponuđenim odgovorima 1 i 2 nastavnik treba unijeti moguće odgovore za popunjavanje praznina 1 (bijesna) i 2 (tijesna). U primjeru je nastavnik unio treći i četvrti netočni odgovor (nadobudna i široka). Svi odgovori su u skupini 1.

Dakle za svaku prazninu potrebno je upisati broj u dvostrukim uglatim zagradama (bez razmaka između zagrada i broja unutar njih), npr. [[3]]. Napomena: za kraće tekstove ne primjenjivati mogućnost grupiranja odgovora (ostaviti sve u skupini 1). 

Redoslijed ponuđenih odgovora potrebno je izmiješati. Ako postoji potreba za više praznih odgovora, moguće je upotrijebiti gumb Dodatnih praznih odgovora: 3 kako biste ih dodali (broj nije ograničen). 

Ovo pitanje razlikuje se u odnosu na pitanje Odabir riječi koje nedostaju u tome da nema ponuđenih odgovora u padajućem izborniku, već su odgovori prikazani u okvirima ispod pitanja i student ih treba prenijeti mišem.