Upute za nastavnike

11. Vrste pitanja za test

11.6. Odabir riječi koje nedostaju

Praznine (riječi ili fraze) koje nedostaju u tekstu student treba popuniti odabirom ponuđenih odgovora iz padajućih izbornika. Za stvaranje ove vrste pitanja potrebno je unijeti tekst pitanja kao u sljedećem primjeru:

   “Venerina atmosfera 50 je puta [[1]] od Zemljine, sadrži 96,5% ugljikova dioksida i 3,5% [[3]].”,

a pod ponuđenim odgovorima 1 i 2 nastavnik treba unijeti moguće odgovore za popunjavanje praznina 1 (gušća) i 3 (dušika). U primjeru su dodane dvije skupine stoga postoje drugi i četvrti, netočan odgovor (rjeđa i kisika).

Dakle, za svaku prazninu u tekstu pitanja potrebno je upisati broj u dvostrukim uglatim zagradama (bez razmaka između zagrada i broja unutar njih), npr. [[1]]

Napomena: za kraće tekstove ne primjenjivati mogućnost grupiranja odgovora u skupine (ostaviti sve u skupini 1).