Upute za nastavnike

11. Vrste pitanja za test

11.5. Brojčano pitanje

Ova vrsta pitanja vrlo je slična pitanju Kratki odgovor, ali Brojčano pitanje primjenjuje se samo za upis brojčanoga odgovora. Sustav prepoznaje brojčani odgovor u danome rasponu i preračunava u sve postavljene jedinice s određenom dopuštenom pogreškom.

U slučaju brojčanoga zadatka polaznik treba upisati točnu brojčanu vrijednost. Nastavnik može omogućiti više odgovora koje će smatrati ispravnima, pa i prihvatljivu pogrešku ako to želi. 

Postoji mogućnost unosa više različitih mjernih jedinica koje se mogu priznati kao točne (npr. Zadatak je zadan u metrima, a student ga je izračunao u centimetrima. Sustav će, ako je postavljena mogućnost više različitih mjernih jedinica, sam izračunati vrijednost u metrima.).