Upute za nastavnike

11. Vrste pitanja za test

11.4. Kratki odgovor

Student upisuje riječ ili izraz u polje za odgovor koji se kasnije uspoređuje s odgovorom (ili s više njih) koji je upisao nastavnik. 

Ovisno o postavkama koje odredi nastavnik sustav može raditi razliku između velikih i malih slova u odgovorima. 

Preporuka je da kod pitanja Kratki odgovor student treba upisati jednu ili najviše dvije riječi kako bi nastavnik lakše predvidio sve moguće načine na koji student može napisati ispravan odgovor.