Upute za nastavnike

11. Vrste pitanja za test

11.2. Točno/netočno

Vrsta pitanja kod koje su moguća samo dva odgovora: Točno ili Netočno. 

Pitanje se upisuje u obliku izjavne rečenice. U padajućem izborniku nastavnik odabire ispravan odgovor.