Upute za nastavnike

11. Vrste pitanja za test

11.1. Višestruki odabir

Kod pitanja s višestrukim odabirom moguće je imati jedan ili više točnih odgovora i izmiješati njihov redoslijed pojavljivanja u testovima. Za sve ponuđene odgovore treba upisati postotak ocjene koju odgovor nosi studentu u slučaju tog odgovora (unos povratne informacije je opcionalan). 

Ako postoji samo jedan točan odgovor, potrebno je zadati postotak od 100% za taj odgovor. 

 

 

Kod više točnih odgovora svaki nosi određeni postotak ukupne ocjene, a njihov ukupni zbroj mora biti 100%.

U slučaju više točnih odgovora moguće je netočnim odgovorima dodijeliti negativne postotke kako se ne bi dogodilo da student označi sve odgovore i ostvari najveći broj bodova.

Također, u slučaju poteškoće kopiranja pitanja i odgovora iz "Word" dokumenta u sustav e-obrazovanja možete pitanja kopirati u aplikaciju "Notepad" te zatim iz iste kopirati na sustav e-obrazovanja.