Upute za nastavnike

14. Big Blue Button

Predavači/nastavnici koji žele držati predavanja online, mogu se poslužiti nekom od aplikacija koje pružaju mogućnost virtualnih učionica. Među češće korištenima su Zoom, Skype, Webex i slično. No sustav e-obrazovanja Policijske akademije odnedavno među aktivnostima ima integriran i Big Blue Button, koji omogućuje organiziranje virtualnog sastanka unutar pojedinog e-kolegija.

Za izradu aktivnosti Big Blue Button potrebno je slijediti iste korake kao i kod odabiranja svih ostalih aktivnosti na sustavu e-obrazovanja:

  • kliknuti na Dodajte aktivnost ili resurs
  • odabrati Big Blue Button među aktivnostima
  • kliknuti Dodajte
  • među postavkama dodati naziv sesije i opis te, ako želite, poruku dobrodošlice
  • vremenski ograničiti sesiju ako je potrebno
  • kliknuti Pohrani i prikaži.

 

 

Važno je napomenuti da opcije Čekanje moderatora i Sesija može biti snimana ne treba mijenjati. (Opcija Sesija može biti snimana uključena je, ali da bi doista i bila snimljena potrebno je uključiti snimanje tijekom same sesije.)