Upute za nastavnike

13. Kratka uputa za pregled rezultata testa po grupama

U nastavku je uputa za pregled rezultata testa po grupama. Hvala kolegama Mravičiću i Klancu, koji su priredili uputu!