Upute za nastavnike

8. O aktivnosti Anketa

Aktivnost Anketa omogućuje nastavniku izradu anketnog upitnika kako bi od polaznika/studenata dobio povratnu informaciju o e-kolegiju ili određenoj temi.

Za dodavanje aktivnosti Anketa potrebno je odabrati Dodaj aktivnost ili resurs > Anketa te nakon toga urediti postavke. Preporučuje se u okvir Opis napisati upute polaznicima/studentima koji će ispunjavati anketu. Također je korisno u sekciju Dostupnost zadati rok za rješavanje ankete. Među postavkama je moguće urediti i hoće li anketa biti anonimna ili će se odgovori spremati s imenomi prezimenom, kao i hoće li se dopustiti višestruko ispunjavanje ankete. U sekciji Nakon predaje definira se hoće li polaznici/studenti nakon predaje ankete vidjeti analizu dotad predanih anketa te se u okvir Stranica poslije predaje upisuje poruka koja će biti prikazana polaznicima/studentima nakon ispunjavanja ankete.

Pitanja koja će se pojaviti u anketi uređuju se tek nakon što se pohrane postavke i anketa prikaže na stranici e-kolegija: potrebno je dvostrukim klikom ući u anketu i početi dodavati pitanja. Sustav omogućuje odabir među više vrsta pitanja, a najčešće se upotrebljavaju Višestruki odabir ili Kraći tekstualni odgovor. Pojedina ili sva pitanja mogu biti označena kao obvezatna, što znači da anketu nije moguće predati dok nije odgovoreno na obvezatna pitanja.

U izborniku Prikaži odgovore mogu se vidjeti rezultati ankete sa slikovnom i brojčanom analizom odgovora. Preporučuje se prije objavljivanja ankete provjeriti kako ona izgleda iz studentskog pogleda.