Upute za nastavnike

7. O aktivnosti Odabir

Dosad su u uputama prikazani pojedini resursi koji se mogu iskoristiti u pripremi e-kolegija. Osim resursa, sustav Moodle ima i lepezu aktivnosti koje se mogu iskoristiti u nastavi. Aktivnosti se od resursa razlikuju po tome što se njima ostvaruje interakcija nastavnika s polaznicima/studentima. Putem aktivnosti moguće je i ocjenjivanje radova polaznika/studenata, za razliku od resursa.

Aktivnost Odabir jedna je od mogućnosti, a primjenjuje se za prijave vježbi (kolokvija, ispita i slično) te za odabir seminarske teme, glasanje ili za provjeru razumijevanja tijekom izvođenja nastave. Sastoji se od jednog pitanja za koji je nastavnik omogućio odabir između nekoliko mogućnosti.

Za dodavanje aktivnosti Odabir potrebno je odabrati Dodaj aktivnost ili resurs > Odabir.

Nakon upisa teksta pitanja u polju Opis, ispunjavaju se i polja s mogućim odabirima. Prikazano je pet polja za upis odabira. Nastavnik može dodati i više odabira, u setovima po tri, odabirom gumba Dodaj još tri polja.

Broj odgovora ili prijava za određeni odabir može se i ograničiti. Maksimalan broj odabira upisuje se u polje Ograničite broj dopuštenih odabira - primjerice ako pojedinu seminarsku temu mogu odabrati samo jedan ili dva polaznika/studenta.

Za aktivnosti općenito, moguće je odrediti razdoblje unutar kojeg su dostupne polaznicima/studentima. Jednako je i s aktivnošću Odabir - u sekciji Dostupnost odabere se početni i završni datum razdoblja dostupnosti.