Knjižara Policijske akademije

2. Udžbenici iz stranih predmeta

T. Bašić, K. Kiš Kamenjarin, M. Modrić: Linguaarak 4: Hrvatsko-engleski rječnik cestovnog prometa
2018.
50,00 knT. Bašić: Crime Doesn't Pay (but Criminals Do) Student's Book
treće neizmijenjeno izdanje
2017.
65,00 knBukovčan/Svjetličić: Njemačko-hrvatski rječnik policijskih ovlasti i taktike policijskog postupanja
2017.
60,00 knT. Bašić: Glossary - Crime Doesn’t Pay (but Criminals Do)
2016.
25,00 kn
Bašić, Vraneković, Ban: Linguaarak 3: Hrvatsko-engleski rječnik Pravilnika o načinu postupanja policijskih službenika i Zakona o oružju
2014.
50,00 kn
D. Bukovčan: Was ist geschehen?
2011.
150,00 kn
D. Petrić Dunaj: English for Border Police Officers
2005.
55,00 kn
M. Gačić: Le francais pour les policiers
1997.
120,00 kn
M. Gačić: Pregled gramatike francuskog jezika i kriminalističko pravni rječnik
1997.
80,00 kn