Knjižara Policijske akademije

1. Kriminalistika

Ž. Karas: Uvod u kriminalistiku
2019.
90 kn
D. Savić: Krimarak 16, Kriminalistička metodika istraživanja organiziranog kriminaliteta PRAKTIKUM,  OPERATIVNA AKCIJA „PLODINE“ (STUDIJA SLUČAJA)

2021.

25 kn
A. Orlović: Fiskalni sustav & Fiskalni kriminalitet
2019.
150,00 kn

D. Modly: Krimarak 15: Neke napomene u svezi s forenzičnim vještačenjima
2014.
35,00 kn
D. Modly: Metodika provođenja rekonstrukcije događaja i istražnog pokusa
2011.
70,00 kn
D. Modly: Očevid
2010.
120,00 kn
Kolar-Gregorić, Radmilović: Krimarak 14: Praktikum kriminalističke policije
2009.
30,00 kn
D. Savić: Krimarak 13: Privremeno oduzimanje predmeta
2008.
35,00 kn
 Ž. Radmilović: Krimarak 12: Rad na mjestu događaja
2008.
25,00 kn
D. Modly: Nasilje nad djecom i zlostavljanje djece
2006.
150,00 kn

B. Pavišić: Uvod u kriminalistiku
2002.
50,00 kn
T. Kolar-Gregorić: Krimarak 9: Kriminalistička identifikacija osoba
2002.
70,00 kn
D. Modly: Krimarak 8: Utvrđivanje i razjašnjavanje samoubojstva pomoću indicija
2001.
40,00 kn
T. Kolar-Grogorić: Praktikum kriminalističke tehnike
1999.
70,00 kn
D. Modly: Krimarak 6: Kaznena djela protiv spolne slobode i čudoređa na štetu djece i maloljetnika
1999.
40,00 kn
Modly, Barišić: Krimarak 5: Metodika istraživanja čedomorstva
1998.
35,00 kn
D. Kozarić-Kovačić: Forenzička psihijatrija
1998.
120,00 kn
Materijalni tragovi
ur. hrvatskog izdanja D. Kozarić-Kovačić
1998.
100,00 knŽ. Horvatić: Osnove kriminologije
1998.
70,00 kn
J. Tulezi: Kriminalitet djece i mladeži
1997.
45,00 kn
 Z. Roso, Z.: Poligraf u kriminalistici
1996.  

45,00 kn