Kazneno pravo - nastavnik Valentina Šapina

Okvirni sadržaj tečaja

Nastava iz kaznenog prava je namijenjena polaznicima tečaja za prekvalifikaciju za zanimanje policajac na Policijskoj školi "Josip Jović". Cilj nastave je da polaznici ovladaju osnovnim pojmovima iz kazneno procenog i kaznenog prava te se upoznaju sa postupanjem policije od počinjenja kaznenog djela do podnošenja kaznene prijave i u konačnioci donošenja konačne odluke procesnog tijela.