Osnove kriminalistike i kriminalističko istraživanje (Jolić)

Nastavnim planom i programom cilj je osigurati polaznicima policijske škole stjecanje kompetencija za samostalno, odgovorno i zakonito obavljanje temeljnih poslova policijskog službenika u skladu s pravilima policijske struke i policijske etike, uz poštivanje ljudskih prava i temeljnih sloboda građana i zaštitu drugih ustavom zaštićenih prava. Također, cilj nastave kriminalistike je upoznavanje polaznika s formalnim okvirima kriminalističkih istraživanja kaznenih djela, no kako istraživanje kaznenih djela ima, osim navedene formalne i drugu, stvarnu razinu, potrebno ih je upoznati i s taktičkim, tehničkim i metodičkim sadržajima izvođenja radnji kojima se otkrivaju kaznena djela i njihovi počinitelji te preventivno djeluje na moguće počinitelje kaznenih djela.

Nastavnik: Ante Jolić