Kazneno pravo

Okvirni sadržaj predmeta:

Opći dio kaznenog prava - kazneno djelo, elementi kaznenog djela, stadiji, sankcije

Posebni dio kaznenog prava - kaznena djela iz Kaznenog zakona

Kazneno procesno pravo - mjere osiguranja nazočnosti okrivljenika u kaznenom postupku, dokazne radnje