Policijsko naoružanje i gađanje - Benšak

OPIS PREDMETA:

Policijsko naoružanje i gađanje je stručni nastavni predmet koji detaljno obrađuje nastavne sadržaje vezane za vatreno oružje.
Kroz nastavu na ovom stručnom predmetu, polaznici savladavaju temeljne teorijske i praktične sadržaje vezane za vatreno oružje, te složene vježbe streljačkih vještina, tehnika držanja i nošenja i tehnike uporabe vatrenog oružja.
U svim segmentima izobrazbe sigurnost rukovanja vatrenim oružjem je na prvom mjestu, kako bi se otklonile opasnosti od nenamjernog i nekontroliranog opaljenja, odnosno prevenirale moguće nezgode koje za posljedicu mogu imati materijalnu štetu, ranjavanje ili smrtno stradavanje.
Poseban je naglasak na razvoju psiho motoričkih sposobnosti kod polaznika kako bi se što bolje pripremili za savladavanje stresa koji je u velikoj mjeri prisutan i limitirajući faktor u stvarnim paljbenim konfrontacijama.
Specifičnost ovog predmeta očituje se i u činjenici da polaznici kroz nastavu moraju steći dovoljna znanja i vještine kako bi vatreno oružje na razini tehnike i taktike mogli sigurno i učinkovito uporabiti u stvarnim životnim situacijama.
Nastavnik: Davor Benšak