PU virovitičko-podravska

DOPUNSKO STRUČNO USAVRŠAVANJE GRANIČNE POLICIJE - 8 GRUPA, SVAKA GRUPA 2 TEME - 2 RADNA DANA::

- TEMELJNA PRAVA - 8 SATI,

- KOMPENZACIJSKE MJERE - 8 SATI

- TRGOVANJE LJUDIMA - 8 SATI

- ZLOUPORABA DOKUMENATA - 8 SATI