PARTNERSKA AKADEMIJA FRONTEX-a
Policijska akademija Zagreb, partnerska je akademija Frontex-a (europske agencije za graničnu i obalnu stražu)

Koordinatorica aktivnosti: Mirjana Abramović
Kontakt-tel.: +385 1/2426 303
E-mail: miabramovic@mup.hr

Služba za razvoj policijskog obrazovanja i nakladničko-knjižničnu djelatnost, među ostalim, odgovorna je i za sve aktivnosti koje se provode u sklopu suradnje s Frontex-om (Agencijom za europsku graničnu i obalnu stražu). 

Ta je suradnja započela 2015. godine, a formalizirana je 6. veljače 2017. godine, kad je Policijska akademija Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske postala Partnerska akademija Frontex-a.

Partnerski ugovor o suradnji očituje se u razmjeni dobre policijske prakse zemalja članica, provođenju tečajeva, pripremnih obuka policijskih službenika za sudjelovanje u međunarodnim operativnim akcijama Frontexa s ciljem suzbijanja nezakonitih migracija i zaštite vanjske granice Europske unije.
https://e-obrazovanje.fkz.hr/pluginfile.php/3179/coursecat/description/NOVA%20FRONTEX%20UREDBA%20HR.pdf


FRONTEX Land Border Surveillance 2020

European Border and Coast Guard Team – Land Border Surveillance Officer Training

Obuka policijskih službenika granične policije i priprema za sudjelovanje u međunarodnim operativnim akcijama

Ministarstvo unutarnjih poslova RH uključeno je u provedbu spomenutog projekta od travnja 2014. godine kroz aktivnosti u okviru radne skupine koju čine predstavnici država članica iz Njemačke, Estonije, Poljske, Rumunjske, Španjolske, Nizozemske, Finske i Hrvatske. Ovaj je projekt još jedan korak prema modernizaciji i unaprjeđenju obrazovanja i obuke te podizanju profesionalizma policijskih službenika granične policije zemalja članica EU-a.

Projektom se nastoji stvoriti jedinstveni način obuke u svim zemljama članicama uz razumijevanje raznolikosti u multikulturalnom treningu/obuci/radnom okruženju. Pritom je važno uskladiti ponašanja i postupanja unutar zemalja članica u skladu sa zakonodavstvom te temeljem različitih postupanja i ponašanja prilikom izvršavanja zadanih zadaća doći do zajedničkog cilja, usvojenog i ujednačenog. Posebna je pozornost usmjerena na promicanje interkulturalnih sadržaja i vrednota, čime se omogućava osvješćivanje polaznika obuke o važnosti stvaranja interkulturalnih kompetencija koje su nužne za interakciju, odnosno sudjelovanje policijskih službenika u provedbi zajedničkih operativnih akcija (Frontex Joint Operations).

Krajnji je cilj ovog projekta edukacija policijskih službenika u državama članicama te njihova priprema za sudjelovanje u međunarodnim operativnim akcijama, posebice onima koje provodi Frontex. Isto tako, radna skupina ovog projekta radi na izradi ujednačenog priručnika za obuku granične policije zemalja članica EU-a, vezano za nadzor kopnene granice.


FRONTEX Support Officers Training 2020

FRONTEX Support Officers Training, ožujak 2019 Valbandon

European Border and Coast Guard Team – Frontex Support Officer (FSO) Training Obuka policijskih službenika za potporu Frontexu

Riječ je o osposobljavanju službenika za pružanje pomoći Frontexu u implementaciji operativnih aktivnosti. FSO je službeni predstavnik nadležnoga nacionalnog tijela zemlje članice koji pomaže Frontexu u učinkovitom provođenju operativnih aktivnosti tijekom zajedničkih operacija, a što je cilj i ove petodnevne obuke u kojoj sudjeluju treneri iz država članica Europske unije i predstavnici Frontexove Jedinice za obuku.
Cilj je obuka ojačati zajedništvo i osjećaj pripadnosti kulturi europske i granične obalne straže kao setu zajedničkih standarda, vrijednosti i dobre prakse u području osposobljavanja i treninga granične i obalne straže, s ciljem zaštite izbjeglica i ranjivih skupina migranata, kao i suzbijanja predmetne problematike.