Služba za razvoj policijskog obrazovanja i međunarodnu suradnju

Voditeljica Službe: Lidija Pentavec

Pomoćnik voditeljice: Nikola Slamek

Kontakt-tel.: +385 1/2426 303
E-mail: szrpoms@mup.hr

Služba za razvoj policijskog obrazovanja i međunarodnu suradnju kroz savjetovanje, pedagošku potporu, evaluacijska istraživanja, organizaciju i unaprjeđenje programa obuke na nacionalnoj i međunarodnoj razini ima važan doprinos u razvoju policijskog obrazovanja.

Unutar obrazovnog segmenta MUP-a, Služba je fokusirana na konkretan transfer znanja te neprestano ulaže u brži pristup informacijama te novim i modernim tehnologijama obrazovanja radi unaprjeđenja rada i ulaganja u sve oblike cjeloživotnog obrazovanja i profesionalnog razvoja policijskih službenika.


Rad Službe obuhvaća:

Sustav e-obrazovanja suvremen je model edukacije koji prati promjene u visokotehnološkom svijetu i odgovara na zahtjeve novih generacija predavača i studenata/polaznika. Namijenjen je upravljanju obrazovnim sadržajem i najkorišteniji je takav alat za učenje online u svijetu, omogućujući i interaktivnu nastavu, virtualno organiziranje kolegija te online testiranje, uz pristup mnogim drugim modernim sadržajima obrazovanja. Na Policijskoj akademiji sustav e-obrazovanja usmjeren je razvoju policijskog obrazovanja i stručnom usavršavanju kao prioritetnim ciljevima i jedna je od mjera koju je Ministarstvo unutarnjih poslova započelo još u okviru implementacije strategije reforme sustava upravljanja ljudskim potencijalima izrađene kroz PHARE 2005 Twinning projekt Jačanje upravljanja ljudskim resursima, sustava obrazovanja i obuke Ministarstva unutarnjih poslova – Policijske akademije (u razdoblju od 2009. do 2011. godine).


  • razvoj policijskog obrazovanja
Razvojni segment Službe usredotočen je prije svega na osiguravanje kvalitete nastavnih programa, seminara i tečajeva vezanih za policijsko obrazovanje. S ciljem razvoja i usavršavanja policijskog obrazovanja, unutar Službe provode se sljedeće aktivnosti:
  • istraživanje indikatora kvalitete policijskog obrazovanja
  • pedagoško-instruktivni uvid u nastavu
  • rad s nastavnicima, praćenje i vrednovanje obrazovnih postignuća
  • stručno osposobljavanje i usavršavanje nastavnika, instruktora i predavača te savjetodavna potpora i modernizaciji sustava obrazovanja kroz pristup novim tehnologijama i potrebama u skladu sa specifičnim pristupim u poučavanju,
  • organizira, razvija i provodi programe osposobljavanja i usavršavanja za korištenje i upravljanje bespilotnim letjelicama.

  • međunarodnu suradnju - Frontex

Policijska akademija MUP-a 2017. godine postala je Partnerska akademija Frontexa, a partnerski ugovor o suradnji očituje se u razmjeni dobre policijske prakse zemalja članica EU-a, provođenju tečaja i pripremnih obuka policijskih službenika za sudjelovanje u međunarodnim operativnim akcijama Frontexa.

Usklađuje programe unaprjeđenja policijskog obrazovanja na nacionalnoj i međunarodnoj razini u skladu s obvezama Republike Hrvatske i programima obuka Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu (FRONTEX)

  •  psihološku podršku
Psihološku podršku pruža psiholog Službe u skladu s načelima psihološke znanosti i prakse pri prevenciji, suočavanju i prevladavanju poteškoća u osobnom i profesionalnom funkcioniranju. Psihološka pomoć obuhvaća psihološku dijagnostiku te individualni i grupni savjetodavni rad.