Služba za cjeloživotno obrazovanje

Voditelj: Ilija Jakić 

Pomoćnik voditelja: Ivko Gavranić
Kontakt-tel.: +385 1/2426 430
E-mail: sluzba.za.strucno.usavrsavanje@mup.hr

e-mail: ssus.eobrazovanje@fkz.hr


Zadaće Službe  za cjeloživotno obrazovanje suplaniranja, organizacije i realizacije svih oblika stručnog osposobljavanja, usavršavanja, specijalizacije i policijskog treninga, vožnje službenih policijskih vozila i motocikala za Ravnateljstvo policije i uprave u sjedištu Ministarstva, te potrebe vanjskih korisnika na Policijskoj akademiji i u smještajno-obučnim centrima Ministarstva: Dramalj, Valbandon (korištenje prostora Uslužne jedinice Valbandon i provođenje obuka na lokaciji bivšeg hotela), Spačva, Kupari, Donji Lapac i Trilj,  a odobreni su u planu obrazovanja na nivou Ministarstva.

Organizacija i funkcioniranje Službe temelje se na tradiciji, a usklađeni su sa sustavom obrazovanja odraslih u Republici Hrvatskoj, odnosno sa postulatima cjeloživotnog učenja kao temeljnoj odrednici razvoja obrazovanja odraslih u svijetu. Organizacija je, u isto vrijeme, prilagođena i organizaciji MUP-a, odnosno Ravnateljstva policije koje je i glavni korisnik naših usluga.

U razvoju Službe pratimo i glavne tendencije razvoja sličnih odjela i centara u Europi i svijetu i prilagođavamo naš rad standardima vodećih europskih zemalja u organizaciji i kvaliteti.

U svom radu, stručnjaci Službe za cjeloživotno obrazovanje su u stalnom kontaktu s praksom - kako sa upravama i odjelima u sjedištu Ministarstva i Ravnateljstva, tako i sa policijskim upravama, čime postižemo pravu svrhu svojeg rada, a to je kvalitetna i pravovremena reakcija na sve uočene obrazovne potrebe MUP-a.