Služba za policijski trening

Voditelj:  Mario Culej

Kontakt-tel. +385 1/ 2426 130

E-mail:  sluzba.za.policijski.trening@mup.hr


Služba za policijski trening organizira, usmjerava, realizira, koordinira i nadzire provođenje policijskog treninga u policijskim upravama i ustrojstvenim jedinicama Ravnateljstva policije.

Izrađuje, prati i unaprjeđuje razvojne planove i prijedloge  programa i obuka iz područja koja vodi na razini Ministarstva (taktika policijskog postupanja, opća tjelesna pripremljenost, poznavanje i primjena borilačkih sportova i vještina, uporaba sredstava prisile te  poznavanje, rukovanje i vještinu gađanja vatrenim oružjem).

Također prati europska i svjetska iskustva i kontinuirano modernizira metode policijskog treninga koje se provode u policijskim upravama i ustrojstvenim jedinicama Ravnateljstva policije; promovira bavljenje sportom i zdravstveno usmjerenog tjelesnog vježbanja te stvara uvjete za jačanje mentalnog i tjelesnog zdravlja policijskih službenika kategoriziranim sportašima policijskim službenicima osigurava administrativnu i organizacijsku potporu za kontinuirani trening i sudjelovanje na natjecanjima nacionalnog i međunarodnog značaja.

Služba promovira i potiče suradnju s međunarodnim policijskim sportskim asocijacijama te stvara uvjete za uključivanje kategoriziranih  vrhunskih sportaša i trenera u sustav policijskog treninga i obuke policijskih službenika; vodi evidenciju policijskih službenika sportaša, sportskih djelatnika (trenera, sudaca, delegata, povjerenika), sportskih klubova i sportskih udruga organiziranih pod okriljem Ministarstva te članstva u međunarodnim policijskim sportskim asocijacijama.