ANDRAGOŠKI PROGRAM ZA POLICIJSKE SLUŽBENIKE MULTIPLIKATORE I INSTRUKTORE

Cilj programa je omogućiti polaznicima stjecanje kompetencija koje su neophodne za poučavanje odraslih osoba, a koje uključuju znanja, sposobnosti i vještine iz područja andragogije.

Andragoški program namijenjen je policijskim službenicima koji će vršiti obuku policijskih službenika prometne policije i policijskih službenika kriminalističke policije, koji su prethodno stekli uvjerenje o osposobljenosti za mjerila i uređaje u nadzoru cestovnog prometa ili uvjerenje o osposobljenosti tečaja za kriminalističke tehničare.

Polaznici će biti osposobljeni za poučavanje, pripremanje, korištenje prikladnih metoda, sredstava i oblika rada i vrednovanje u policijskoj obuci koju će provoditi.

Program će se realizirati kroz 3 radna dana u trajanju od 20 sati nastave (12 sati teorijske i 8 sata praktične nastave – vježbi).


Tečaj za poligrafske ispitivače


Cilj programa tečaja za poligrafske ispitivače je osposobljavanje polaznika za kompetentnu praktičnu i samostalnu primjenu poligrafa za potrebe kriminalističkog istraživanja.

Nastava će trajati 410 nastavnih sati tijekom 14 tjedana. Nakon obrađene nastavne cjeline pristupa se online testu.

Završni ispit. Sastoji se od prihvaćenog završnog rada (prihvaćen/ne prihvaćen) i usmenog ispita pred četveročlanom komisijom s završnom ocjenom (položio/nije položio).