Seminar NISUDG - granična policija

Cilj seminara je osposobiti polaznike za stjecanjem potrebnih znanja i vještina vezano uz funkcionalnosti Nacionalnog informacijskog sustava za upravljanje državnom granicom (u daljnjem tekstu NISUDG) koje će uspješno primjenjivati i prenositi policijskim službenicima koji obavljaju poslove nadzora državne granice.