Seminar: Obavljanje istražnog intervjua s djecom žrtvama kaznenih djela" - nositelj Sanja Mladenić

Okvirni sadržaj seminara

Uvod u istražni intervju s djecom žrtvama kaznenih djela. Istražni intervju s djecom žrtvama kaznenih djela - vježbe. Analiza provedenih intrevjua.

Specijalistički seminar „Javni nastup i prezentacijske vještine“ – nositelj Sanja Mladenić

Okvirni sadržaj seminara

Zakonodavni temelji  komunikacije s građanima, institucijama i medijima, javni nastupi i nastupi u medijima, uređivanje web stranice policijskih uprava te osvrt na dosadašnji rad te probleme u radu glasnogovornika.   

Tečaj rukovođenja postupanjem policije u predmetima nasilja u obitelji - nositelj Sanja Mladenić

Okvirni sadržaj tečaja

Društveni, kriminološki i kriminalistički aspekti nasilja u obitelji te uloga nadležnih tijela i značaj međuresorne suradnje u predmetima nasilja u obitelji.

Specijalistički tečaj za maloljetničku delinkvenciju i kriminalitet na štetu mladeži i obitelji - nositelj Sanja Mladenić

Okvirni sadržaj tečaja

Kriminološki, zakonodavni i kriminalistički aspekti maloljetničke delinkvencije, kaznenopravne zaštite djece i nasilja u obitelji, postupanje policije u predmetima maloljetničke delinkvencije, kaznenopravne zaštite djece i nasilja u obitelji i uloga nadležnih tijela i značaj međuresorne suradnje u predmetima maloljetničke delinkvencije,kaznenopravne zaštite djece i nasilja u obitelji.