Specijalizacija iz protueksplozijske zaštite

Spoznajući potrebe za djelatnicima iz područja djelatnosti protueksplozijske zaštite, Policijska akademija u suradnji sa Protueksplozijskom službom organizira i realizira Specijalizacije iz protueksplozijske zaštite. Na tečajevima se educiraju djelatnici koji će raditi na poslovima protueksplozijske zaštite.

Cilj je osposobiti polaznike za samostalno obavljanje poslova i zadataka iz domene protueksplozijske zaštite - protueksplozijskih i protudiverzijskih pregleda, te načinima postupanja s formacijskim i improviziranim eksplozivnim sredstvima.


Nastavnik: Zoran Krsnik