Knjižara MUP - izdanja

1. Kriminalistika


Ž. Karas: Uvod u kriminalistiku
2019.
90 knA. Orlović: Fiskalni sustav & Fiskalni kriminalitet
2019.
150,00A. Orlović: Gospodarska kriminalistika - Uvod u kriminalističko istraživanje gospodarskog kriminaliteta i korupcije
2016.
110,00 kn


D. Modly: Krimarak 15: Neke napomene u svezi s forenzičnim vještačenjima
2014.
35,00 knD. Modly: Metodika provođenja rekonstrukcije događaja i istražnog pokusa
2011.
70,00 knD. Modly: Očevid
2010.
120,00 knKolar-Gregorić, Radmilović: Krimarak 14: Praktikum kriminalističke policije
2009.
30,00 knD. Savić: Krimarak 13: Privremeno oduzimanje predmeta
2008.
35,00 knŽ. Radmilović: Krimarak 12: Rad na mjestu događaja
2008.
25,00 knD. Modly: Nasilje nad djecom i zlostavljanje djece
2006.
150,00 kn

   

V. Šimović: Uvod u kriminalističku analitiku s praktikumom
2002.
280,00 kn


B. Pavišić: Uvod u kriminalistiku
2002.
50,00 knD. Modly: Krimarak 10: Kriminalistička taktika - pojam, načela, prijave
2002.
60,00 knT. Kolar-Gregorić: Krimarak 9: Kriminalistička identifikacija osoba
2002.
70,00 knD. Modly: Krimarak 8: Utvrđivanje i razjašnjavanje samoubojstva pomoću indicija
2001.
40,00 knD. Modly: Osiguranje mjesta kaznenog događaja
2001.
80,00 kn
T. Kolar-Grogorić: Praktikum kriminalističke tehnike
1999.
70,00 knD. Modly: Krimarak 6: Kaznena djela protiv spolne slobode i čudoređa na štetu djece i maloljetnika
1999.
40,00 knModly, Barišić: Krimarak 5: Metodika istraživanja čedomorstva
1998.
35,00 knD. Kozarić-Kovačić: Forenzička psihijatrija
1998.
120,00 knMaterijalni tragovi
ur. hrvatskog izdanja D. Kozarić-Kovačić
1998.
100,00 kn


Ž. Horvatić: Osnove kriminologije
1998.
70,00 knBrnetić, Gluščić, Šuperina: Kriminalistika - odabrana poglavlja iz kriminalističke metodike, skripta
1998.
50,00 kn


 Ž. Sačić,: Organizirani kriminalitet u Hrvatskoj
1997.
40,00 kn
   

 J. Tulezi: Kriminalitet djece i mladeži 
1997.
45,00 kn Z. Roso, Z.: Poligraf u kriminalistici
1996.  
45,00 kn   S. Gorkič: Postupak policajca na mjestu nasilne smrti
1994.
6,50 kn