Knjižara Policijske akademije

4. Knjige koje se prodaju za Zakladu policijske solidarnosti

I. Hodak: Višenamjenska palica - tonfa
2018.
50,00 kn
Jedinica za vlakopratnju, Zagreb, 1978. - 1994. 

2021.

60,00 kn

I. Balgač: Žene u policiji
2017.
30,00 kn
Monografija: Hrvatska policija u Domovinskom ratu
2011. 
100,00 kn
Borovec/Balgač/Karlović: Situacijski pristup prevenciji kriminaliteta
2011.
60,00 kn