Kazneno pravo - nastavnik Josipa Zavalić

Okvirni sadržaj tečaja

Predavanja su namjenjana polaznicima Policijske škole "Josip Jović". Cilj nastave Kaznenog prava je da polaznici steknu temeljna znanja iz  kaznenog postupovnog prava i posebnog dijela kaznenog prava te izgrade sustav vrijednosti koji će im biti putokaz u budućem radu. Polaznici će steći znanja o temeljnim ovlastima policije koje su predviđene Zakonom o kaznenom postupku te načinom njihove primjene.

Nastavnik: Josipa Zavalić