OSNOVE UREDSKOG POSLOVANJA, ADMINISTRATIVNI STIL I JAVNO KOMUNICIRANJE

Administrativni stil i javno komuniciranje  nastavna je cjelina odnosno, sastavnica stručnog nastavnog predmeta Osnove uredskog poslovanja, administrativni stil i javno komuniciranje. Realizira je nastavnica Otilija Mandić - Trkulja. Nastavnu cjelinu Uredsko poslovanje realizira nastavnik Josip Miličević

Cilj je nastavne cjeline posvećene administrativnom stilu i javnom komuniciranju polaznicima pružiti znanja s područja javnog komuniciranja i primjene administrativnog stila u komunikacijskim tekstovima važnim za policijsku službu.

Administrativni funkcionalni jezični stil jedan je od stilova hrvatskog standardnog jezika,a odlikuje ga  jasnoća, činjeničnost, sažetost, ali i klišeiziranost izraza. Istodobno,  tekstovi pisani tim stilom trebaju u cijelosti poštivati pravopisnu jezičnu normu.

Administrativni stil jezik je policijske struke kojim iskazujemo stručne ili znanstvene informacija s područja policijske djelatnosti. Taj administrativno-pravni funkcionalno-jezični podstil obuhvaća područje kaznenog materijalnog i procesnog prava, kriminalistike, kriminologije te područje znanosti o policiji i viktimologije.